Rekordnoteringen gäller alltså villor i Stockholmsregionen, som gått upp 22 procent när man jämför ett år tillbaka i tiden.

– Vi har inte sett sådana här höga siffror sedan vi började göra mätningar 2005. Det är svårt att hitta perioder i historien med så här kraftiga ökningar. Omräknat till kronor innebär det värdeökningar runt en miljon kronor eller mer i storstadsområdena de sista tolv månaderna, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Hemmaarbetandet höjer prisnivån

Till viss del är det pandemin som drivit på den här utvecklingen. Många förväntar sig nu att alla som i dag arbetar hemifrån kommer fortsätta göra det, åtminstone delar av arbetsveckan, även efter pandemin.

– Villaköpare söker sig allt oftare från storstäderna till kranskommuner och grannlän. Inflödet av relativt kapitalstarka spekulanter från större städer som söker sig till dessa områden har ökat betydligt sedan pandemin bröt ut och det avspeglas även i prisutvecklingen på många orter, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet, i en kommentar.

https://www.mitti.se/nyheter/lyxhuset-fran-tv-serien-till-salu/repudz!Pxb7SptvsHQ2bd13F1DLFA/

I vissa områden riskerar nu bostadspriserna att pressas upp till nivåer som inte är långsiktigt hållbara, enligt Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Det är viktigt att den som vill flytta gör en tydlig budget och planerar för hur stigande räntor, återinförda amorteringskrav och förändrade arbetsförhållanden kan påverka hushållets ekonomi, säger han.

Kan inte fortsätta i samma takt

När det kommer till bostadsrätter i Storstockholm har det skett en prisökning med +8 procent det senaste 12 månaderna. Inte heller det här är någon oväsentlig ökning. Någon avmattning på bostadsmarknaden, åtminstone inte i närtid, tycks det inte vara tal om.

– Nej, jag har väldigt svårt att se att den här utvecklingen bara försvinner i ett trollslag. Däremot är det föga troligt att den här utvecklingen håller i sig över lång tid. Med en allmän inflation runt nollstrecket, och löneökningar mellan två, tre procent kan inte bostadspriser öka med 10-20 procent varje år. Det är omöjligt. Långsiktigt kan det inte fortsätta, säger Per-Arne Sandegren.

https://www.mitti.se/bostad/villapriserna-i-stockholm-har-okat-rekordartat-de-senaste-fem-aren/repudB!jBqAYgPU9mW05WZKxh37iA/