Kameraövervakning med ansiktsigenkänning kan bli verklighet i Stockholm. Foto: Mostphotos / Mitt i

Regionen vill ha kameror med ansiktsigenkänning

Kameraövervakning med ansiktsigenkänning och en brottsofferapp. Det är två av förslagen i Trygghetskommissionens slutrapport. Görs inget åt otryggheten riskerar Stockholm att bli "en storstadsregion på dekis" säger regionrådet Kristoffer Tamsons (M).

  • Publicerad 05:07, 3 dec 2021

Trots att antalet anmälda brott inte ökar uppger allt fler stockholmare att de känner sig otrygga.

Det vill Region Stockholm ändra på, och har tillsatt en Trygghetskommission som nu kommit med sin slutrapport.

Varför är det så viktigt att öka den upplevda tryggheten?

– Otryggheten äter det som är Stockholm, det kringskär friheten. Gör vi inget åt det blir Stockholm en region på dekis, där man inte vill bo eller verka, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M), ordförande kommissionen.

Viktigt kunna resa fritt

En annan sida av saken är att om kollektivtrafiken upplevs som otrygg kan resenärer, och därmed biljettintäkterna, utebli.

– Biljettintäkterna är inte det primära, utan att om man inte kan resa fritt så dör en storstadsregion, säger han.

För trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M), är tryggheten en hjärtefråga. Men det handlar också om att en otrygghet kan få folk att avstå från att resa kollektivt, och då minskar biljettintäkterna. Foto: Erik Lejdelin

Brott mot livskvalitet

Antalet anmälda hotbrott ökar, men bostadsinbrott, fickstölder och våld i offentlig miljö minskar, enligt rapporten.

Det som främst skapar otrygghet är de så kallade livskvalitetsbrotten, som skadegörelse, klotter, ungdomsgäng som stökar, nedskräpning, plankning, personer som dricker alkohol.

I rapporten konstateras att det i Stockholmsregionen finns 27 utsatta områden och 52 verksamma gäng som tillsammans består av 5 000–10 000 grovt kriminella individer.

Här sker brotten

Enligt Trygghetskommissionen koncentreras brottslighet och otrygghet till vissa platser som de har identifierat, många i anslutning till kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Där vill regionen sätta in resurser, bland annat ha kameraövervakning med teknik för ansiktsigenkänning för snabb identifiering av gärningspersoner.

Nu kartläggs "hotspots" för brott i regionen

Jordbro, Västertorp/Fruängen, Götgatan och Riksby är några av de mest brottsutsatta områdena, med fler än 1 000 anmälda brott under år 2020.

Utöver det, vad kännetecknar dessa "hotspots"?

– Det är områden där den sociala kontrollen inte fungerar, där fönster lämnas trasiga, ingen tömmer papperskorgarna. Där kan gäng ta över. Men det finns en enorm kraft i att gå samman och laga det som är trasigt, se över belysning och skapa liv och rörelse på platsen.

Fler vakter

Region Stockholm utökar nu antalet ordningsvakter och trygghetsvärdar till 1 000 tjänster, och övervakningskameror används flitigt.

Säkerhets- och trygghetskostnaderna uppgår nu till cirka 670 miljoner kronor per år. Bara skadegörelsen kostade 192 miljoner förra året.

Så ska regionen skapa trygghet

Trycka på för stärkt rättsligt skydd nationellt för till exempel bussförare och akutpersonal. Kameraövervakning vid "hot spots" med teknik för ansiktsigenkänning för snabb identifiering av gärningspersoner och efterlysta. Låt ambulanspersonal ta del av polisens databas över adresser/personer där risk för våld föreligger.

Trygghetsundersökning för gemensam lägesbild. Kunskapscenter för att samla kunskap om effektiva åtgärder. Skapa en brottsofferapp med information om vart man kan vända sig för att få hjälp, stöd och skydd.

Skapa ett trygghetskansli för samordning i regionen. Förstärk samarbetet med ideella organisationer på prioriterade kollektivtrafiksträckor och i prioriterade områden. Strategi med fokus på våld och hot mot medarbetare.

Källa: Trygghetskommissionen

Visa merVisa mindre

Jordbro är ett av de områden som utsetts till "hot spot" för otrygghet och brottslighet. Foto: Sacharias Källdén

Trygghetskommissionens mål

"Kollektivtrafiken och vårdmiljöer ska vara trygga platser för alla som nyttjar den samhällsservice Region Stockholm har i uppdrag att leverera och för de tusentals personer som arbetar där. Det betyder att det ska råda nolltolerans mot brott och ordningsstörningar i all Region Stockholms verksamhet."