Alltid öppen. Utomhusbanan är den enda i västerort, och en av få i Stockholmsområdet. Banan är alltid öppen för allmänheten, men nu hotas verksamheten. "Det är en svår situation" säger Vällingbybon Daniel Färnlycke. Foto: Jannie Flodman

Radiostyrda bilar tvingas bort av kraftvärmeverket

Västerorts RC har funnits i över 40 år. Men bygget av ett kraftvärmeverk i Lövsta kräver flytt och flera medlemmar befarar slutet för klubben samtidigt som de hävdar att småbåtsklubben i området särbehandlas av staden och Stockholm Exergi.

  • Publicerad 05:00, 13 sep 2021

En flytt kostar mycket blod, svett och tårar.

Klubben som kör radiostyrda bilar har redan flyttat på sig två gånger genom åren på grund av stadens planer och föroreningar i området. Senaste flyttlasset gick 2006 till Kyrkhamnsvägen 1 i Lövsta.

– En flytt kostar mycket blod, svett och tårar. Stället är byggt med ideella krafter under 10 år. Som det ser ut nu har det varit i 3-4 år, säger Gustav Lindahl som är kassör och före detta ordförande.

Klubben har banorna i Lövsta. BIlarna kör med full fräs och flyger i hoppen. Foto: Jannie Flodman

Björn Terring och Daniel Färnlycke på förarställningen varifrån bilarna styrs. "När vi kör brukar folk spontant komma in och fascineras av vad som händer här. Det är så en del börjar köra" Foto: Jannie Flodman

Västerorts RC och kraftvärmeverket

I Lövsta planerar Stockholm Exergi och Stockholms stad för ett kraftvärmeverk.

Klubben har pekat ut en ny potentiell plats som kallas Norra tippen vilket hamnar utanför kraftvärmeverkets stängsel. Här fanns banorna fram till 2006.

Klubben har tre månaders uppsägningstid och önskar ett längre arrendeavtal i framtiden.

Frågan om kraftvärmeverkets placering i Stockholm är något Naturvårdsverket nu vänt sig till regeringen om.

Visa merVisa mindre

Om Västerorts FC

Västerorts RC Sportklubb grundades 1979 och har utomhusbanor på Kyrkhamnsvägen 1 i Lövsta.

Här kör medlemmarna med både radiostyrda batteridrivna bilar och bilar som drivs av nitrometanol.

Klubben kör även inomhus i en lokal i Vinsta.

Genom åren har klubben arrangerat tävlingar och deltagit i tävlingar runt om i landet.

Klubben hade 2019 cirka 300 medlemmar. Nu ligger siffran på 169.

Banan i Lövsta är öppen för allmänheten. Den som inte är medlem swishar en avgift för att köra.

Visa merVisa mindre

Gustav Lindahl , kassör och före detta ordförande i Västerorts RC, Björn Terring och Daniel Färnlycke disktuerar situationen för klubben. Foto: Jannie Flodman

Medlemmar som Mitt i talat med beskriver hur både engagemang och framtidstro sjunkit i takt med de framväxande planerna för kraftvärmeverket. Något förslag på ny plats har klubben ännu inte fått. Samtidigt befarar flera medlemmar att ännu en flytt ska leda till stort medlemstapp, i värsta fall att klubben upphör.

– Efter flytten 2006 var vi bara 15-20 medlemmar kvar, säger Gustav Lindahl som pekar på att klubben sedan dess reste sig till 300 medlemmar 2019.

Ny småbåtshamn

Längre ned mot vattnet ligger Lövsta båtsällskap liksom Lövstabadet. Här har Stockholms stad liksom Stockholm Exergi som ska bygga kraftvärmeverket engagerat sig i frågan om ny småbåtshamn och uppställningsplats.

– De har lovat att bygga en ny anläggning med minst lika många platser utan kostnad för oss, säger Lövsta Båtsällskaps ordförande Robin Rindestad.

Pekar på särbehandling

Västerorts RC menar att detta är särbehandling. Gustav Lindahl berättar att klubben fått mycket hjälp av kommunen genom åren. När det gäller frågor om vart de ska ta vägen nu, eller ekonomisk ersättning, har dock klubben ännu inte fått några svar.

Lever på hoppet. Byggnaderna vid banan står utan grundläggning och är fästa med plintar i backen. Klubben hoppas få flytta tillbaka till platsen som täckts över på grund av föroreningar om Lövstaverket byggs. Foto: Jannie Flodman

Daniel Färnlycke på förarställningen. Foto: Jannie Flodman.

Kritisk. Gustav Lindahl, kassör och före detta ordförande i Västerorts RC. Foto: Jannie Flodman

Enligt exploateringskontorets projektledare Margaretha Larsson Almqvist handlar skillnaden helt enkelt om att de inte hunnit med alla verksamheters frågor ännu.

– Båtsällskapets yta är påtagligt större geografiskt, och kan på så sätt vara en svårare bit att lösa. Det är fler som behöver ny mark och det är inte lätt att hitta plats. Det är högt tryck på marken, säger projektledaren.

Kan du förstå att Västerorts RC upplever det som särbehandling?

– Jag förstår hur de tänker. Men jag kan inte riktigt svara och bedöma om det här skulle handla om särbehandling. Överhuvudtaget är hela processen för markfrågorna svår.

Lovar inget

Inte heller Stockholm Exergi lämnar några löften till Västerorts RC utan skriver i ett mejl till Mitt i att staden ansvarar för arrenden, avtal och dialog med de verksamheter som i dag finns i Lövsta-området. Samtidigt tonar bolaget ned de löften om byggnation och finansiering som båtklubben hävdar att man fått.

Och enligt Margaretha Larsson Almqvist finns ännu inga svar om platser eller ekonomisk ersättning för varken båtklubben eller någon annan part:

– Vi kan varken bekräfta eller dementera något i dag. Det här är frågor som ingår i en plan som i slutändan ska beslutas politiskt och det ligger längre fram i tiden.

Väntan. Enligt medlemmar i Västerorts RC har hotet om uppsägning gjort att satsningar på banorna i Lövsta uteblivit. Foto: Jannie Flodman

Förarställning. Härifrån styrs bilarna på banorna. Det händer också att publik står här. Foto: Jannie Flodman

Bana. En av två banor i Lövsta. Foto: Jannie Flodman

"Förorenade områden"

Västerorts RC pekade redan i samband med ett samrådsmöte våren 2019 ut en plats i närheten, "Norra tippen", som möjlig att flytta till. Här låg klubben till 2006, och här har marken sedan dess täckts över för att skydda från gamla föroreningar. Ombilbanorna kan flytta hit är inte något exploateringskontoret tittat på än.

– Det är väldigt restriktivt för byggnationer i förorenade områden. Men om det är möjligt för dem att ligga här är något vi får utreda, Det är också troligen så att Stockholm Exergi kan behöva markytan under själva byggfasen, säger Margaretha Larsson Almqvist som berättar att de tidigt tipsat Västerorts RC om att själva undersöka flytt till Barkarby flygfält eller vända sig till stadsdelsförvaltningen.

Enligt klubben finns dock flera frågetecken kring Barkarby. De har tittat på platsen men ännu inte lagt fram något förslag till bedömning för Järfälla kommun.

Långt till andra banor

Försvinner banan berättar medlemmarna att de närmsta bilbanorna utomhus finns i Skarpnäck och Botkyrka. Det finns även en bana vid Arlanda som till skillnad från banan i Lövsta är mindre tillgänglig för allmänheten.

– Fotbollsplaner finns det gott om. Den här banan bidrar till diversifierade fritidsmöjligheter i norra Stocholm, säger Danielsom kommit hit för att köra sedan 2017.

Regeringen kan besluta om kraftvärmeverket i Hässelby

Detta gillar vi mest (och minst) med Kyrkhamn