Enligt handlingar från myndigheten ska företaget ha "släppt ut elektrisk utrustning på marknaden som innehåller bly och kadmium i halter som överstiger gränsvärdena." Därför menar man att det finns misstanke om brott enligt miljöbalken.

Det hela uppdagades då myndigheten beställde en radiostyrd orm samt en portabel luftfuktare från företaget som man sedan lät testa vid ett externt ackrediterat laboratorium. Höga halter av bly uppmättes både i den radiostyrda ormen och luftfuktaren.