Arbetet med att skapa en konsekvent hyressättning för cirka 61 000 hyresrätter i Stockholm har pågått i mer än fem år. Nu stoppas planerna.

Anledningen är Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder – de tre kommunägda bostadsbolagen i Stockholms stad – och Hyresgästföreningen Region Stockholm inte har lyckats komma överens.

– Vår ambition har varit att skapa en rättvisare hyressättning med en större förutsägbarhet och tydlighet för hyresgästerna. Det är bara att beklaga att vi inte nådde i mål, säger Anette Sand, vd på Stockholmshem, i ett gemensamt uttalande från bostadsbolagens vd:ar.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-paverkas-du-av-nya-stockholmshyran/repsbh!x@zEMwTH7EHvwoaJVSXhAg/

Parterna långt ifrån varandra

Tanken med Stockholmshyra var att likvärdiga lägenheter skulle få likvärdig hyra. Idag finns det många lägenheter med ungefär samma hyresnivåer trots stora skillnader i både standard och läge.

– Projektet har pågått under många år och vi har lagt ner mycket tid och resurser på att få det att fungera. Men på senare tid har vi hamnat för långt ifrån varandra i förhandlingarna för att det ska vara meningsfullt att fortsätta arbetet, säger Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen Region Stockholm.

https://www.mitti.se/nyheter/stockholmshyra-oroar-och-uppror-innerstan/lmqbv!1281979/

Enligt honom är systematisk hyressättning, som redan är etablerat i över 100 kommuner, rätt väg att gå för att stärka och utveckla dagens förhandlingssystem. Inte minst för att hålla marknadskrafterna borta från hyressättningen.

https://www.mitti.se/nyheter/forslaget-om-fria-hyror-mycket-kontroversiellt/lmsaD!5424705/