– Det finns en historik med att enheten varit lågt bemannad, säger Susanne Edén, stadsbyggnadschef i Vaxholm om problemen på bygglovsavdelningen.

– Sedan har vi haft många byten av chefer och glapp mellan chefsbytena, så det har varit svårt att jobba långsiktig med frågan.

Att handläggare medvetet drar ut på tiden i ärenden tror hon inte.

– Jag uppfattar inte att det är så.

Varför är det så svårt att få kontakt med handläggare?

– Jag vet att man har haft en lägre bemanning och en sjukfrånvaro som varit högre, och i coronatider har det varit extra tufft. Det är väl en yttring av att arbetsmiljön inte fungerar fullt ut.

Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande, tycker att det är bra att genomlysningen gjorts.

– Jag visste att det fanns utmaningar, men inte hur omfattande, säger hon.

Hög sjukfrånvaro

– Det är ju flera delar – att vi har hög sjukfrånvaro, inte nöjda medarbetare och inte nöjda kunder för vi inte levererar som vi borde. Men det är inget nytt. Det är ett problem som funnits under väldigt lång tid.

Vad ska ni göra för att ändra detta?

– Arbetet är redan påbörjat med att ta fram en handlingsplan som skapar en effektiv organisation. Det handlar inte bara om att skjuta till resurser utan om ett ganska stort förändringsarbete som måste göras.