Först reser sig lokalvårdarna, därefter tågvärdarna, lokförarna, verkstadspersonalen och sist stationsvärdarna. Personalgrupp för personalgrupp vittnar de för de inbjudna politikerna om hur de har det på jobbet.

– Vi är ständigt underbemannade och har allt svårare att få ut ledighet. Våra scheman är katastrofala, helt omänskliga för dem som jobbar natt, inledde Victor Cruces, lokal ordförande för lokalvårdarna.

Fem gånger har pendeltågstrafiken handlats upp och varje gång har villkoren försämrats. Men såhär dåligt, som med MTR, har det aldrig varit, hävdar han. 75 fridagar har tagits bort, det nya schemat som trädde i kraft sommaren 2022 saknar helt sammanhängande ledigheter.

– Tiden för återhämtning är borta. Våra medlemmar är konstant trötta och träffar allt mer sällan sina barn eller sina livspartners, sa Victor Cruces.

"Pappa, vi vill träffa dig"

Efter mötet, som ägde rum i februari, berättar några av de män i 50-årsåldern som städar pendeltågen på nätterna mer om hur familjelivet har påverkats:

– Jag kommer hem klockan 8.30 på morgonen när mina barn är på väg till skolan. Vi har inte ätit middag tillsammans på en vecka. De säger till mig: "Pappa, vi behöver inte pengarna, vi vill hellre träffa dig".

Verkstadspersonal berättar om hur MTR snålar med reservdelar, vilket gör att tågen, enligt facket, ofta körs på undantag fast de är trasiga.

– Vi har haft en massflykt av duktiga reparatörer, de har försvunnit till andra företag. Istället får MTR hyra in dem till dubbla eller tredubbla kostnaden, sa en av de anställda.

Förlängning beslutas i år

Andra vittnesmål handlade om försämrad fortbildning och frånvarande, nonchalanta chefer. Syftet med mötet var att ge Trafiknämndens politiker en samlad bild av arbetsvillkoren för MTR-personalen, förklarar Rainer Andersson, vice ordförande för Seko Pendelklubben.

Rainer Andersson (till vänster), vice ordförande för Seko Pendelklubben.

Rainer Andersson (till vänster), vice ordförande för Seko Pendelklubben.

Mitt i

MTR har avtal med Region Stockholm fram till december 2026, med option på förlängning i ytterligare fyra år. Det är nu, under 2023, som politikerna ska ta ställning till om avtalet ska förlängas eller inte.

– För sex månader sedan skulle jag ha sagt att det var självklart att MTR skulle få fyra år till. Nu är jag inte så säker. Politikerna har fått sig en tankeställare, säger Rainer Andersson.

Vad har förändrats?

– Först trafikkaoset i vintras med 4 000 inställda tåg. Sedan att man inte har lyckats leverera på kameraprojektet. Och nu blir det tydligt för politikerna hur illa personalen blir behandlad. Jag tycker att de borde överväga lämpligheten i att förlänga avtalet, säger Rainer Andersson.

En äldre man i publiken riktade sig till politikerna:

– Hur tänker ni kring etik och moral? Kring människors lika värde? Hur kan ni lägga ut kollektivtrafiken på aktörer som förtrycker sin egen personal, med skattebetalarnas pengar?

"Infrastruktur slås sönder"

Vänsterpartiet var det enda av de närvarande partierna som gav tydligt besked. V har under lång tid drivit att kollektivtrafiken på sikt borde tas tillbaka i Region Stockholms egen regi.

– MTR har redan tidigare visat att att de inte ska köra trafiken. Det vi har hört här idag gör den saken ännu tydligare, sa regionrådet Anna Sehlin (V).

Linda Nygren från Socialdemokraterna framhöll hur viktigt det är med goda arbetsvillkor och att sådana krav bör finnas med i kommande upphandlingar.

Maria Antonsson från Miljöpartiet beklagade hur de upprepade upphandlingarna successivt har "slagit sönder en infrastruktur", när det gäller hur man lagar tågen, hur man kör dem och hur man leder arbetet.

"Ni bär ansvaret"

– Det behöver göras ett jättestort arbete, strategiskt, med att börja plocka tillbaka delar, framförallt det som är viktigast. Det är en stor resa att göra, sa Maria Antonsson (MP).

Den 18 mars ordnar facklubbarna inom MTR ett nytt möte där politikerna bjuds in.

"Vi kräver att Ni tar ansvar och garanterar att MTR upprätthåller anständiga arbetsvillkor och fungerande trafik. Ni kan inte skylla på någon annan. Ni bär ansvaret för personalflykten då inga krav ställs på MTR", skriver facken i ett öppet brev till Trafiknämnden.

MTR:s presschef Erik Söderberg svarar på kritiken nedan.

Erik Söderberg, presschef på MTR

Erik Söderberg, presschef på MTR

Pressbild