Trafikverkets projektledare för Skurubron Åse Wallin är glad när hon promenerar förbi byggarbetarna.

– Det är först nu vi kan gå över bron – från den ena sidan till den andra. Det känns bra att kunna ge Nackaborna den nya Skurubron som öppnar för trafik sommaren 2023. Sedan påbörjas renoveringen av gamla Skurubron och området görs attraktivare för alla trafikanter. Norra bron blir gång- och cykelväg och södra bron blir lokal bilväg.

1 200 ton armeringsjärn

”Vi använder omkring 1 200 ton armeringsjärn och 13 000 kubikmeter betong till Skurubron”, säger Antonio Cavallaro, biträdande projektchef för Skurubrons huvudentreprenör Itinera.

”Vi använder omkring 1 200 ton armeringsjärn och 13 000 kubikmeter betong till Skurubron”, säger Antonio Cavallaro, biträdande projektchef för Skurubrons huvudentreprenör Itinera.

Pekka Pääkkö

– Vi använder 5 800 ton stål, 1 200 ton armeringsjärn och 13 000 kubikmeter betong till Skurubron, säger Antonio Cavallaro, biträdande projektchef för Skurubrons huvudentreprenör Itinera.

På bron finns fortfarande stålkonstruktioner som hjälper till att hålla stålskelettet kring bro­pelarna på plats. De plockas bort när bropelarna är färdiggjutna.

På bron finns fortfarande stålkonstruktioner som hjälper till att hålla stålskelettet kring bropelarna på plats. De plockas bort när bropelarna är färdiggjutna.

På bron finns fortfarande stålkonstruktioner som hjälper till att hålla stålskelettet kring bropelarna på plats. De plockas bort när bropelarna är färdiggjutna.

Pekka Pääkkö

Kostar en miljard

Skurubron kostar 1 miljard i 2016 års kostnadsläge – två tredjedelar bekostas av broavgifter. Varje passage kostar fyra kronor. Renoveringen av den gamla bron väntas vara klar hösten 2025 och den förblir gratis.