En gång var Narvavägen ett flanörsstråk av rang. Med en 600 meter lång allé, och en fri siktlinje från Karlaplan ner till Djurgårdsbron, är det en av gatorna i den Parisinspirerade Lindhagensplanen från slutet av 1800-talet.

– Den hade en viktig social funktion, det var lite som 1800-talets sociala medier, säger Henrik Nerlund, sekreterare på Stockholms skönhetsråd.

I dag består allén i huvudsak av parkeringsplatser. Och det kan vara besvärligt bara att korsa den.

Det blev Östermalmsbon Johan Kleberg varse om när han flyttade till gatan för sex år sedan med familj och små barn. Mellan körfälten finns det två smala remsor med sprucken asfalt för cyklister, joggare, hundar och barnvagnar.

– Och en autostrada med parkeringsplatser, med en tillfartsväg så bred att den måste vara gjord innan bilarna hade servostyrning, säger han.

Ta bort helt

I somras skickade han in ett medborgarförslag till stadsdelsförvaltningen där han argumenterar för att allén på Narvavägen skulle kunna användas mer effektivt.

– Det bästa vore att ta bort parkeringsplatserna helt och skapa ett sammanhängande stråk. Det finns en trafiksäkerhetsaspekt, en estetisk aspekt och en hållbarhetsaspekt; det ska vara enkelt att gå och cykla, säger Johan Kleberg.

– Men det minsta man kan begära är att man gör parkeringen mer yteffektiv. Jag propagerar inte för en bilfri stad, det här handlar om hur man ska använda allén. Att inte optimera den här ytan är nonchalant, fortsätter han.

Allén är otillgänglig

Samma öde har drabbat stora delar av allén på Valhallavägen. Mitt i har tidigare berättat om problem med framkomlighet, och initiativ för att få bort p-platserna. Och Stockholms stad har själva konstaterat att bilarna har tagit över allén.

"Dagens parkering längs Valhallavägens allé gör den otillgänglig för andra än bilister", skriver staden i rapporten Parkering för en bättre stadsmiljö.

Men just nu finns det inga planer på att minska på antalet p-platser i allén.

– De används i stor utsträckning och det finns ett behov av parkeringsplatser där, skriver Malinda Flodman, pressansvarig på trafikkontoret i ett mejl till Mitt i.

Östermalmsbon Henrietta Olesen Ericsson håller med – till viss del.

– Som bilägare kan jag se att det behövs parkeringsplatser. Men samtidigt är det mycket trevligare längre bort på Valhallavägen. Om jag fick välja? Då skulle det bli ett parkeringsgarage under jord, säger hon.

Åke Andersson, som bor i Nacka och har arbetat i city under ett helt yrkesliv, är mer bestämd i sin uppfattning.

– Man borde flytta parkeringarna, eller ännu hellre minska antalet bilar. Jag tycker inte att de har i stan att göra! Vissa behöver förstås köra bil av olika anledningar, men för många är det statussymboler. De här fyrhjulsdrivna suv:arna är rena stridsvagnarna, de behövs inte i stan, säger han.

Rensar kajerna

Ytterst är alléernas framtid en politisk fråga. Och en delikat sådan, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Vi håller redan på med ett arbete där vi tittar på om man kan rensa kajerna från bilar, och jag kan tänka mig att gå vidare med alléerna senare. Det är inte enkelt, men det kan gå, säger han.

Just nu tittar trafikkontoret på Skeppsbron och på Strandvägen, där den stora parkeringen på kajen stängdes av redan i somras. Tajmingen berodde på rapporterna om stöket med bilar, men trafikkontoret hade redan innan detta planerat för att avveckla parkeringsplatsen.

– Nu utreder vi om det går att hitta en permanent ersättningsplats, och de erfarenheterna kanske kan appliceras även på alléerna, säger Daniel Helldén.

När det handlar om Narvavägen håller han med om att det är en gata som blivit lite bortglömd.

– Det ser rörigt ut och cykelbanorna är undermåliga. Där går det att förbättra miljön, oavsett om man tar bort parkeringsplatserna eller inte. Den frågan ska jag ta med mig.

Parkeringsplatserna i alléerna är inte bara en skamfläck för de paradgator de en gång planerades som. Den grönyta som försvunnit är också en förlust för ett större område runt omkring, menar Henrik Nerlund, sekreterare på Stockholms skönhetsråd.

– De har en väldigt viktig funktion för att bryta upp den täta miljön med små innergårdar och gathus. Det är en helhetsplanering där det ena förutsätter det andra.

Långsträckta parker

Det är ett av flera skäl till att skönhetsrådet anser att alléerna borde återställas.

– Det skulle vara väldigt välgörande, inte minst utifrån hur man upplever närmiljön. De här alléerna ska utgöra långsträckta parker genom stadsdelen.

I debatten om alléerna är det många som lyfter fram Karlavägen som en förebild. Det är en av stans mest uppskattade gator och att anlägga parkeringsplatser i allén där är nog otänkbart för de flesta.

Plats för alla

– Karlavägen är en riktigt bra stadsgata. Den är pampig, den har plats för alla och ändå är det en rogivande upplevelse att promenera där, säger Henrik Nerlund.

Om det skulle bli aktuellt med en återställning av alléerna har skönhetsrådet en principiell ståndpunkt. Det är att eventuella nya cykelbanor ska dras inom de nuvarande körfälten, och inte i allén.

– Tar man bort parkeringarna ska det i första hand bli park där. På så sätt blir den sammantagna ytan för trafik inte större.