Göteborg

I årsskiftet fick Andra långgatan en ny indieklubb, Indiefeber på Potatisen, en av få mindre spelställen som öppnat i Göteborg på senare år.

Trenden har istället gått åt motsatt håll: Allt fler av de små unika livescenerna för oetablerade artister och band har gått i graven. Inte sällan är det skenande lokalhyror som ligger bakom.

Arrangörerna bakom Indiefeber, Mirre Sennehed och Eddie Wheeler, menar att utvecklingen riskerar att urholka Göteborg som musikstad när det inte länge finns någonstans att bygga upp en publik.

Mitt i Göteborg kontaktade kulturnämndens ordförande, Pär Johansson (S), för att fråga hur man från politiskt håll stöttar den så viktiga livescenen.

Läs mer: De blåser liv i indievågen – med ny klubb

Inget stöd till hyror

Han menar att nämnden ständigt jobbar för att tillhandahålla lokaler för kulturlivet, men när det gäller problematiken med ökade hyror som slår undan benen på krögarna, har politiken ingenting att säga till om.

– Vi har inga stödformer som går till hyreskostnader, utan det ska ju gå till verksamhet, så det är svårt. Vi kan inte öka vårt stöd om hyrorna går upp, det är inte så det fungerar.

Han poängterar att kulturnämnden arbetar aktivt för att kunna erbjuda exempelvis replokaler i kommunal regi.

– I somras inrättades även en så kallad kulturlots som jobbar med att försöka hitta lokaler i staden som kan passa olika kulturutövare. Det är viktigt för det kulturella ekosystemet att man har en infrastruktur på plats.

Skivbolaget: Musiker behöver gå samman

"Inget att säga till om"

Ett sätt att få loss lokaler för kultur, menar Pär Johansson, är att spara äldre lokaler som inte används för tillfället.

– När det tas fram nya detaljplaner är kulturnämnden med hela tiden och samlar in synpunkter i dialog med det fria kulturlivet.

Hur ser du på att många av de små musikställena försvinner?

– Vi jobbar aktivt för att de ska finnas kvar, men det är svårt. Man kan belägga byggnader med rivningsskydd och så vidare, men det garanterar ju inte att verksamheten kommer att finnas kvar. När det gäller hyrorna har vi ingenting att säga till om, det är en förhandling mellan fastighetsägaren och hyresgästen. Men jag tror att de flesta förstår att man behöver ha ett kulturutbud i vissa områden för att de ska fortsätta att vara attraktiva.