Snart står det nya huset med studentbostäder klart, ett hus vars utformning Vallentunaborna fick rösta om.

Det segrande förslaget vann överlägset med 49 procent av rösterna.

Förslaget presenterades som miljövänligt. Att återanvända teglet från det gamla polishuset skulle bidra till det.

Men det gamla teglet kom aldrig till användning.

– De tog bara en stor grävskopa och mosade ner allting. Jag förstod att de aldrig kommer använda det där teglet, säger en Vallentunabo som såg när huset revs i augusti förra året.

Pär Thomaeus, vd på Sveaviken Bostad som bygger huset, bekräftar att teglet från polishuset inte återanvändes.

– Det är tråkigt att det inte gick att återbruka men om det rent tekniskt inte går är det omöjligt. Det var klargjort redan innan rivning att det inte skulle gå, säger han.

"För att minska resursförbrukningen kommer möjligheten att tillvarata teglet från det gamla polishuset och ge det ett nytt liv i studenthuset att prövas i en fortsatt projektering."

Så stod det när förslaget presenterades för Vallentunaborna.

Innehöll PCB

Senare ringer Rebecca Prytz, kommunikationschef på Sibs som Sveaviken anlitar, upp. Enligt henne visade miljösaneringsrapporten att teglet innehöll miljögiftet PCB och var av dålig kvalitet.

– När man väl rev visste man att man inte kunde använda teglet, för det var kontaminerat. Men utredningen gick inte att göra på markanvisningsskedet, säger hon.

Kristofer Uddén, mark- och exploateringschef i Vallentuna, reagerade först på att teglet aldrig återanvändes.

– Men så ser man att de skriver att de ska undersöka om det kan använda det. Ambitionen var att det skulle bevaras. Det är inte bra om det presenterats på ett sätt som inte är. I själva förslaget står det faktiskt att man ska titta på möjligheterna att bevara, inte att man kommer att göra det.