– Övervåld och rasistiskt språk tar jag självklart avstånd ifrån. Men i huvudsak tycker jag att vi använder de verktyg och maktmedel som vi har stöd för i lagen.

Det säger David Sund, gruppchef för lokalpolisområdet Skärholmen, som kommentar till förra veckans artikel, där Bredängskillar anklagade poliser för maktmissbruk.

https://www.mitti.se/ettsthlm/unga-protesterar-mot-standiga-poliskontroller/reptjC!V3J263FNJY@0Ekq25w8pBA/

David Sund delar inte bilden av att ungdomar blir stoppade och kontrollerade utan skäl.

– Vi behöver inte hitta på anledningar. De lagar vi har är tillräckliga, säger han.

David Sund räknar upp de viktigaste skälen till att en person stoppas och kontrolleras. Dit hör att befinna sig i sällskap med kända ”fokuspersoner” eller att befinna sig på en ”hotspot” för brott och/eller narkotikaförsäljning.

– Jag vet att ungdomar ibland känner sig orättvist kontrollerade. Men jag ser det som ett större problem att 13-åringar i vårt område systematiskt fasas in i kriminalitet av utstuderade ligor. Det är det vi jobbar mot.

Förekommer rasprofilering?

– Tyvärr är det ofta sådana signalement vi får in: ”arabiskt utseende” till exempel, vad det nu betyder. Men det har snarare med befolkningssammansättningen att göra, än att vi skulle profilera utifrån etnicitet.

Vart ska unga vända sig om de tycker att ni gör fel?

– Vi har områdespoliser ute på stan, kontaktpoliser i alla skolor och det finns fältassistenter som de kan ta upp sånt här med. De flesta ingripanden går att förklara och prata om.

Vad skulle du vilja göra annorlunda?

– Vi skulle behöva vara fler poliser som hinner dröja sig kvar och förklara. Och vi skulle behöva komma in tidigare i ungdomarnas liv.

– Vi kan också bli bättre på att våga lägga tid och resurser på bra spaningsärenden istället för att masskontrollera i centrummiljöer. ”Stopp och kontroll”-metoden har många nackdelar för oss just nu. Den skapar motsättningar och ger inte särskilt goda resultat.

Hur menar du?

– I dag är det ovanligare att hitta vapen och narkotika på ungdomarna, vilket visar att metoden faktiskt har gett resultat. De vågar inte helt enkelt. Men det känns också mer kränkande för dem nu när de blir visiterade och inte har något på sig.

– Vi ser också att det har burit mer frukt när vi har lagt tid på större ärenden mot strategiska personer. Våra kontroller blir mer träffsäkra då och färre oskyldiga blir visiterade, säger David Sund.

https://www.mitti.se/ettsthlm/stoppad-av-polisen-40ganger/reptjw!8TBFtEKSUS4lw1EFEouQA/

https://www.mitti.se/ettsthlm/malet-minskad-konflikt-mellan-polis-och-unga/reptjp!W6Xb0uA2Vo330LN68eVjg/