Vad konflikterna handlar om vill polisen inte gå in på.

– Det finns ett antal drogscener inom lokalpolisområdet sedan flera år tillbaka och vi kan se skjutvapenvåld direkt kopplat till drogscenen, säger Emir Gazibegovic, operativ samordnare i lokalpolisområde Vällingby.

"Kan skjutas för banala saker"

Emir Gazibegovic har jobbat mot gängproblematik i många år, även i andra delar av Stockholm. Han anser att våldet har blivit allvarligare de senaste åren.

– Folk kanske tänker att det alltid är större nätverk som ligger bakom uppmärksammade skjutningar, men de som mer kan betecknas som gäng på gatunivå kan skapa enorma problem. Tyvärr kan det skjutas för banala saker, ibland häpnar man. Från att man är bästa vänner som går hand i hand till att man ska skjuta varandra kan det gå extremt snabbt.

Häromveckan publicerade Stockholmspolisen en rapport där man identifierat 52 kriminella nätverk som verkar i Stockholmsområdet. Däribland mc-gäng, lokala kriminella nätverk, extremistgrupper och huligangäng.

"Inte så etablerade"

Enligt Emir Gazibegovic är det dock skillnad på de lokala nätverk polisen identifierat i sin rapport och de lokala grupperingarna i Hässelby och Vällingby.

– Alla områden i Stockholm har inte den här typen av nätverk. Grupperingarna i Hässelby och Vällingby är inte så etablerade eller har den struktur och fasthet att vi skulle klassa dem som nätverk. Vi ser i dag ingen direkt koppling mellan de skjutningar som varit under sommaren och hösten och nätverken i rapporten.

Enligt en artikel i Aftonbladet om lokala nätverk i Stockholm som utgår ifrån en tidigare hemlig kartläggning av polisen, har dock de så kallade "Lejonen" sin bas i Hässelby. Den uppgiften avböjer Emir Gazibegovic att kommentera.

Polisen: Oftast 14-25 år

Hur många lokala grupperingar det finns, hur många personer som finns i dem, eller vilka geografiska områden de eventuellt anser sig ha rätt till vill polisen inte gå in på. Enligt polisen är dock personerna i de lokala grupperingarna oftast i spannet mellan 14 och 25 år.

– Vi kallar dem grupperingar för att de är lite mer löst sammansatta. De består av ett antal individer, men lojaliteten och grupperingarna kan skifta om något händer internt eller om någon blir dömd.

Förutom drogförsäljning sysslar personerna i de lokala grupperingarna enligt polisen också med stölder och bedrägerier. Mitt i skrev i somras om det ökade antalet anmälningar av narkotikabrott och polisens arbete mot detta på flera platser i Hässelby och Vällingby.

– Det säljs mycket idag, och de här siffrorna som vi ser nu är en kombination av att vi jobbar mer med det här, men också att försäljningen ökar. Om vi inte hade tagit någon för innehav, exempelvis, då hade siffran sjunkit. Men det hade ju inte varit bra, sa lokalpolisen Jonas Jeffsell då.