Planerna sprack – åtta parkeringsgarage lagda på is

På Östermalm är bristen på parkeringsgarage störst i stan. Samtidigt är det här som det är svårast att bygga dem. De senaste åren har planer på åtta garage med sammanlagt 1 400 platser lagts på is.

  • Publicerad 13:54, 29 nov 2021

Till priset av 16 parkeringsplatser ska Engelbrektsgatan få en ny, dubbelriktad cykelbana. Med två barn i skolåldern tycker Björn Krasse, som bor på en av tvärgatorna intill, att det på sätt och vis är en bra idé.

– Det är inte helt självklart att låta barnen cykla i den här intensiva trafiken, så det är bra att det finns ordentliga cykelbanor. Men en förutsättning för att genomföra de här cykelbanorna är att man skapar nya parkeringsplatser i garage – gärna under jord.

De senaste två åren har det blivit betydligt svårare att hitta p-platser i området, menar Björn. Att snurra runt i en halvtimme och leta är varken ovanligt eller särskilt klimatsmart.

Gymnastik och fotboll

– Jag har ändrat mitt beteende ganska mycket sedan vi flyttade från villa in till stan. Jag cyklar mer än tidigare och undviker att ta bilen in i det längsta. Men ibland behöver jag köra barnen till gymnastik och fotboll, eller ta bilen i mitt jobb.

Parkeringsgarage står högt på många önskelistor just nu. För samtidigt som bilarna blir fler blir konkurrensen om gaturummet hårdare.

Men i praktiken går det minst sagt trögt.

2013 berättade Mitt i Östermalm att Stockholm parkering planerade för åtta nya garage med sammanlagt 1 400 platser på Östermalm. Inget av dem har byggts, och idag ligger samtliga av dessa projekt på is.

– Det är beklagligt att det inte har blivit några nya platser i de här projekten. Att folk betalar dyrt för parkering här ser jag som ett uttryck för att behovet är stort, säger Andrea Hedin (M), ordförande i Östermalms stadsdelsnämnd.

Björn Krasse har sett hur p-platserna i hans kvarter försvinner – och samtidigt driver kontoren upp priserna på bekostnad av boende, menar han. Foto: Pekka Pääkkö

Hjorthagsgaraget. Byggs i Ropsten i ett befintligt bergrum, och ska rymma 1 600 parkeringsplatser. Foto: Pekka Pääkkö

Vision. Hjorthagsgaragets infart från Bobergs­gatan. Foto: Illustration: Adept & Mandaworks.

Faktum är att behovet är störst i hela stan, menar Christian Rockberger, vd på det kommunala bolaget Stockholm parkering.

– Ur vårt perspektiv är Östermalm den stadsdel som har minst antal parkeringsplatser i garage, sett till behovet. Det är därför vi har ansträngt oss mest där, och haft så många projekt.

Att planerna gått i stå beror till stor del på markägarförhållanden. I de åtta projekten (se fakta) finns både privata fastighetsägare och statliga, till exempel Statens fastighetsverk.

– Det är väldigt långa planeringstider när man bygger parkeringsgarage, och i de här fallen har det hänt att markägaren, som först varit positiv, bytt uppfattning, säger Christian Rockberger.

Betalar dyrt

Stockholm parkering är den enda aktören som bygger nya parkeringsgarage i befintliga områden. Enligt Christian Rockberger kostar varje parkeringsplats i den typen av projekt mellan sex och sju hundra tusen kronor.

Så trots att folk betalar dyrt för parkering krävs en god portion tålamod när det gäller avkastningen, menar han.

– Där har vi en viktig uppgift att fylla, som ett kommunalt bolag kan vi jobba mer långsiktigt än privata aktörer.

Ett garage som dock kommer att bli verklighet är Hjorthagsgaraget. Här det dags för en försenad byggstart för Stockholm parkerings jätteprojekt som ska rymma 1600 parkeringsplatser.

Ett välkommet tillskott, men inte tillräckligt, menar Andrea Hedin (M).

– Det är väldigt positivt, men det behövs fler platser även i andra delar av stadsdelsområdet. Jag är mån om att vi på sikt kan använda våra kajer och alléer till annat än parkeringsplatser, och då behövs det fler garage.

Så här såg planerna för garagen ut

2013 berättade Mitt i Östermalm att Stockholm Parkering planerade för åtta nya garage med sammanlagt 1 400 platser på Östermalm. Inget av dessa har byggts, och i dag ligger samtliga av dessa projekt på is. Det här är vad som planerades.

Historiska museet: Ca 250 platser under jord.

Armémuseum: Ca 240 platser under jord.

Carlssons skola: Ca 200 platser under jord.

I dessa fall ändrade sig respektive markägare.

Sandhamnsgatan, nära 79&Park: Ca 100 platser tack vare en påbyggnad av ytparkeringen.

Norra Varvsporten utanför Junibacken: Ca 150 platser.

Dessa projekt stoppades när Stockholm parkering förlorade ett avtal med Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Följande tre projekt var på idéstadiet.

Strandvägen: Ca 200 platser under kajplanet på vattensidan av allén. Tekniskt svårt projekt som stannade av.

Stadion: Ca 100 platser på ytan i den norra delen av området.

Eriksbergsplan: Ca 100 platser i en så kallad p-snurra, av den typ som fanns på Rörstrandsgatan. Den typen av konstruktion används inte längre.

Källa: Stockholm parkering