Margretelundsvägen som går genom området planeras att rivas norr och öster om Ulvsunda slott. Men marken består av lera "vilket medför en rasrisk vid tyngre arbeten", skriver Lukas Kvarfordt, projektledare på exploateringskontoret, i ett mejl till Mitt i.

Under senare tid har fler bekymmer tillkommit: ökad inflation och ökade entreprenadkostnader.

Tidigast våren 2023 räknar Kvarfordt med spaden i jorden. Väntande parkbesökare får tills vidare parkera sig och sin picknickkorg på annan plats.