Enligt startpromemorian handlar det enligt tidiga planer om cirka 50 seniorbostäder i flerbostadshus längs med Gamla Tyresövägen.

Dessa skulle enligt tidigare godkänd markanvisningsansökan fördelas på fyra huskroppar på fyra våningar vardera, där översta våningen är indragen. Bostäderna planeras som hyresrätter och staden beskriver flerbostadshusen som stadshusliknande.

Bostadsrätter i äldre byggnad

I den tidigare omsorgsbyggnaden till Hemmet för gamla som invigdes 1911 och som kallas B-huset, tänker sig Micasa en omvandling till cirka 40 bostäder. Här är i dag genomgångsbostad för flyktingar.

Ärendet var uppe till beslut vid stadsbyggnadsnämnden i augusti, men bordlades då. Den 29 september finns bostadsplanerna återigen med på stadsbyggnadsnämndens dagordning.

https://www.mitti.se/nyheter/darfor-star-delar-av-hemmet-for-gamla-tomt/lmsah!5322789/

https://www.mitti.se/nyheter/har-planeras-stadsvillor-med-50-hyresratter/lmskf!7311165/