POPULÄRT. Orlångens naturreservat är ett populärt strövområde. Foto: Huddinge Kommun

Parkering till naturreservat stängd

I många år har parkeringsplatsen på Hanes väg används av besökare till Orlångens naturreservat. Men nu har markägarna stängt parkeringen Anledningen är att kommunen inte längre vill snöröja den privata vägen som leder till platsen.

  • Publicerad 16:24, 26 maj 2021

Vi måste hushålla med kommunens resurser så klokt som möjligt.

Under mer än 30 år har en yta längs Hanes väg, som är en avtagsväg från Ågestavägen, fungerat som parkeringsplats för besökare till Orlångens naturreservat.

Men nu har markägarna bestämt att stänga parkeringsplatsen. Orsaken är att kommunen inte längre snöröjer vägen.

Besökare möts av en inplastad lapp med information.

"Tyvärr har vi som markägare varken tid eller ekonomiska möjligheter att både stå för snöröjning, vägunderhåll och renhållning av dessa ytor". ... Vi kommer därför att stänga av denna yta för parkering och införa parkeringsförbud längs hela vägen från Ågestavägen"...

"Vi tycker att detta är tråkigt eftersom vi tycker att det är trevligt att det förekommer ett aktivt friluftsliv i området."

Vägen till parkeringsytan är en enskild väg som ägs gemensamt av markägarna i området. Underhållet sköts av markägarna. Kommunen har dock stått för snöröjning av vägen vintertid. Kommunen har nu beslutat att inte längre ploga den 600 meter långa vägen.

Ser över kostnader

– Kommunen ska behandla sina invånare lika och ska inte snöröja enskilda vägar. Det finns naturligtvis en historia bakåt i tiden där man kommit överens muntligt om att göra det. När vi nu tittar över hur vi kan driva verksamheten så effektivt som möjligt ser vi över sådana här saker, säger Toralf Nilsson, teknisk direktör.

Det handlar om en 600 meter lång väg. Kan inte mervärdet som tillgången till naturreservatet skapar väga upp för den kostnaden?

– Vi måste hushålla med kommunens resurser så klokt som möjligt och göra prioriteringar. Det finns många entréer till naturreservatet och andra parkeringsplatser. Det står inte och faller med den här.

Han hänvisar till de platser som är utmärka på Naturkartan. När Huddinge trycker upp nya kartor kommer parkeringsplatsen inte längre att finnas med.

Det här är en del av en större genomlysning som förvaltningen har gjort.

– Vi har gått med underskott i flera år och vi går igenom vad vi kan göra. Det finns andra fall med samfällighetsföreningar där kommunen är en av flera delägare och där vi gjort arbete som vi nu avslutat, säger Toralf Nilsson.