För några veckor sedan gick Moderaterna och Miljöpartiet i regionen ut med att de är positiva till Spårväg city genom Värtahamnen, Norra Djurgårdsstaden och vidare till Ropsten och hopkoppling med Lidingöbanan.

Men direkt därpå drog regionen i nödbromsen. Det finns inga pengar. Kollektivtrafiksatsningar för 11 miljarder måste strykas.

Det är bakgrunden till att Stadsutvecklarna i Värtahamnen bjuder in till ett toppmöte för att knäcka den hårda finansieringsnöten.

– Samarbete leder framåt. Det finns inget som säger att stat och kommun har monopol på finansiering av infrastruktur, säger Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

På mötet deltar såväl Stockholms som Lidingö stad. Men också Regeringskansliet, Trafikverket och fastighetsbolagen inom Stadsutvecklarna i Värtahamnen, som alla är verksamma i området.

Kristina Alvendal betonar att man inte är ute med håven för att få dem att hosta upp pengar.

– Vi bjuder in aktörer som på ett eller annat sätt kan bidra med idéer och erfarenheter. Det ska vara ett kunskapsutbyte, säger hon.

Men det finns en viss tidspress.

– Vi ska ha en stadsel här i Värtahamnen 2030 då är det försent att börja, säger hon.

Vad det kan bli för lösningar är oklart. Det till exempel handla om att näringslivet skjuter till pengar eller att man söker pengar ur EU:s strukturfonder.

– Det är oprövad mark. Men jag tycker att man måste vända på alla stenar om den som är kollektivtrafikhuvudman säger att det inte finns pengar.