Öppnare. Skeppsbron skall byggas om och göras trevligare. Containrar ska till exempel inte belamra kajen. Foto: Pekka Pääkkö

P-platser kan ryka när Skeppsbron får ett lyft

Skeppsbron ska bli till ett ställe folk vill hänga på. Välkommet, menar många. Men förslaget att ta bort parkeringsplatser retar upp grannar. "Nyttan för medborgare måste komma före möjligheten att sitta på parkbänkar och sippa rosé", säger en boende i Gamla stan.

  • Publicerad 16:33, 27 aug 2021

Skeppsbron kallas ibland för Stockholm ansikte. Staden är dock inte nöjd med sitt anlete utan menar att stora ytor går åt parkering och avfallshantering. Dessutom anser man att beläggningen är lite svår att ta sig fram på.

Därför har trafikkontoret nu presenterat ett förslag på hur Skeppsbron ska bli mer inbjudande.

I korthet går det ut på att ett genomgående gångstråk av slät sten ska anläggas längs kajen, det ska bli nya utemöbler, sittplatser och bättre belysning. Ytor för evenemang som konserter och marknader ska det också bli och krukor med växter ska ställas ut.

Gång- och cykelbanorna längs bilvägen ska breddas och fordonstrafiken begränsas. Parkeringsplatser och den synliga sophanteringen föreslås tas bort.

Promenad. ”Det är jättefint här, men man hade kunnat maxa platsen” säger Erik Rydstad som är ute och går tillsammans med sonen Alfred. Foto: Pekka Pääkkö

Rastpaus. Paola Terceli och Therese Theuerer är på besök från Österrike och har stannat för att njuta av utsikten över vattnet. Foto: Pekka Pääkkö

Kan bli finare

Flera av dem som Mitt i möter på Skeppsbron – på vad som känns som den sista riktigt varma dagen för den här sommaren – håller med om att kajen kan göras mer trivsam.

– Det är jättefint här, men man hade kunnat maxa platsen, säger Erik Rydstad som skjuter sonen Alfred, 1 år, framför sig i barnvagn.

– Gångvägen bakom tullhusen är trist. Vi går här på kullerstenen i stället, även om det är lite klurigt med barnvagn.

Lite parkkänsla och grönska hade livat upp, menar han.

Paola Terceli och Therese Theuerer är här på besök från Österrike, och har slagit sig ned vid Gustav III:s staty. De är inne på samma sak.

– Lite grönska hade varit trevligt. Men det är väldigt vackert här, vi stannade för att titta på utsikten, säger Paola.

Parkering borde ersättas

En som precis har hittat en parkeringsplats är Sanan Shamsabadi. Två, tre gånger i veckan måste hon ställa bilen här i arbetet.

– Parkeringen behövs, men det är fult att ha den här vid vattnet. Försvinner p-platserna borde de ersättas. Men, om de inte finns så kanske fler tar cykel, buss eller tunnelbana.

Fler restauranger, öppnare ytor och marknader, tycker Sanan skulle göra Skeppsbron roligare.

– Jag kommer från Iran. Om vi hade haft något så här fint där, då hade vi använt det så att så många som möjligt hade kunnat njuta.

Visionsbild. Så här kan det så ut efter att Skeppsbron byggts om. Foto: Tyréns/Stockholms stad

Inte i överflöd

Parkeringsplatser finns inte i överflöd i Gamla stan. Därför har förslaget fått flera invånare att reagera. En av dem är Martin Jungermann, som behöver bilen i sitt arbete.

– Det är hänsynslöst. De tänker inte på vad som gör stadsdelen levande. Vi som bor här, barnfamiljer, de som har verksamheter här. Alla kan inte cykla. Det kommer att slå hårt mot oss.

I veckan delade han och andra ut flygblad för att informera om hur bilburna grannar kan påverkas. Martin Jungermann menar att staden har börjat i fel ände med sitt förslag. Först får man lösa parkeringsfrågan, sedan börja rita på ett finare Skeppsbron.

– Visst, en parkering är inte kul att se på, men man kan inte bara trolla bort oss som har vår vardag här året om. Nyttan för medborgare måste komma före möjligheten att sitta på parkbänkar och sippa rosé.

Nästa steg är att trafiknämnden ska godkänna förslaget. Om de ger tummen upp ska ärendet utredas mer i detalj.

Nöjd. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) tycker staden presenterat en bra utredning. Foto: Pekka Pääkkö

Längre att gå till p-platserna

Invånarna i Gamla stan får en trevligare kaj. Däremot får de längre till sina p-platser. "Det är viktigt att lyfta hela Skeppsbron", säger Daniel Helldén (MP).

I 2019 års budget fick trafikkontoret i uppdrag att titta på förutsättningarna för att ge Skeppsbron ”bättre vistelseytor, levande stadsliv och tillgängliggörande av vattnet.”

Nu har så staden lagt fram ett tidigt förslag hur Skeppsbron kan utvecklas enligt det satta målet. Trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) är nöjd med resultatet.

– I grova drag är det vad jag tänkte mig. Det viktiga är att lyfta hela Skeppsbron, skapa bättre koppling till Gamla stan och hitta andra lösningar för de enorma parkeringsytorna.

Trafikborgarrådet förstår att förslaget att ta bort parkeringsplatser kan uppröra flera av dem som bor i Gamla stan, men säger att åtgärden är nödvändig.

– Vi ska göra en djupare utredning av parkeringslösningen i hela området. Vi måste hitta fungerande, alternativa parkeringsplatser.

De lösningar staden tittar på är främst vikta platser på malmarna runt omkring.

– Det kommer att bli lite längre att gå, men samtidigt får de en bättre miljö nära sig.

Ärendet bordlades

Daniel Helldén har tidigare varit öppen för att helt stänga av Skeppsbron för biltrafik. Det är inte en del av förslaget i dag, men kan fortfarande bli aktuellt i framtiden.

– Det ingår i uppdraget att titta vidare på trafiklösningen. Hur vi än gör måste bussar, taxi och leveranser kunna ta sig fram. Vi får återkomma till det.

Ärendet skulle behandlats på torsdagens trafiknämnd, men bordlades.

– Det är några saker som dykt upp som vi vill titta närmare på. Jag kan inte gå in på vad det rör sig om, men förhoppningen är att det är klart till nästa nämnd.

Förslaget i korthet

Skeppsbron ska bli mer välkomnande och trygg. Framkomligheten för gående och cyklister ska förbättras.

Ett brett gångstråk av ”släta naturstenshällar” anläggs längs hela kajen.

Fler sittplatser och cykelparkeringar.

Bättre belysning.

Ytor för evenemang, lkonstinstallationer och festivaler.

Ungefär 150 parkeringsplatser tas bort.

Förslaget är inspirerat av Strömkajens ombyggnad.

Prognosen är att det år 2030 passerar 25000 fotgängare, 26000 cyklister och 11700 motorfordon per dygn.

En tidig konstnadsbedömning av projektet uppgår till 270 miljoner kronor.

Än är det en bit kvar innan det är helt klart hur Skeppsbron ska bli. Om trafiknämnden ger tummen upp för förslaget ska ärendet utredas mer i detalj.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre