Redan när ukrainarna började komma till Sverige efter krigsutbrottet var det många som hamnade i Huddinge. Nu bor över 1 200 ukrainare här. Det gör Huddinge till en av de kommuner i landet där flest ukrainare bor i förhållande till folkmängd.

Men eftersom många redan bosatt sig här på egen hand är det bara 66 personer som placerats i kommunen av Migrationsverket. De bor alla i ett flerfamiljshus i Segeltorp, de flesta i egen lägenhet.

– Det är dem vi har kontakt med. De som bor i Huddinge på egen hand vet vi inte var de bor, vi får inte tillgång till deras uppgifter, det är Migrationsverket som har kontakt med dem, säger Frida Plym Forshell, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör.

Många har bott och en del bor fortfarande hos värdfamiljer. Civilsamhället har efterfrågat att kommunen ska hjälpa dem med bostad för att de ska kunna stanna i Huddinge, men kommunen hänvisar till Migrationsverket, som har ansvaret.

Vill ha hjälp med bostad

Flera hundra ukrainare studerar eller har studerat på ABF i Huddinge. Till exempel har de en kurs i särskild yrkessvenska. Men kommunen har svårt att nå ut. 

– Vi bjöd in till arbetsmarknadsinsatser och har erbjudit individuellt stöd för att komma i arbete, men det fanns ingen efterfrågan. Det vi märker generellt är att många ukrainare fortfarande tänker är att de här tillfälligt och löser sin vardag utifrån det, säger Frida Plym Forshell. 

Det här märks också när det gäller barnens skolgång. Enligt Frida Plym Forshell har bara runt hälften av barnen och ungdomarna som befinner sig i Huddinge börjat i svensk skola. Många har fortsatt med distansundervisning i sina ukrainska skolor. 

I höstas stärkte kommunen upp med två extra heltidsanställda för att stötta ukrainarna.

– Det man framför allt vill ha hjälp med är bostad och det kan vi inte ge.