Flitig spelare. Besökaren Gunnar Isberg är ofta på Årsta golf. Foto: Pia Bispo

Osäker framtid för Årsta golf

Framtiden för Årsta golf på nya Årstafältet är oviss. Det gamla vallöftet, att behålla golfen, har ännu inte infriats. "Det här är Sveriges mest besökta golfrange, säger besökaren Gunnar Isberg."

  • Publicerad 07:44, 14 sep 2021

Intresset för golf har ökat under pandemin

Inför förra valet gick den dåvarande borgerliga alliansen i Stockholm till val på att behålla Årsta golf på nya Årstafältet, där flera tusen nya bostäder planeras.

– Årsta golf är en familjegolfbana med 140 000 besökare per år och den enda övningsplatsen för golf i Stockholms stad. Vår bedömning efter att ha varit där är att det definitivt går att kombinera, sa politikern Karin Ernlund (C) till Mitt i innan valet.

Sedan dess har golfentusiasterna blivit fler. Förra året kom cirka 220 000 besökare.

– Intresset för golf har ökat under pandemin. Vi har besökare här hela tiden och även äldre som tar med barnbarn för att spela. Många tränar här under veckorna för att sedan spela på en golfbana på helgen, säger delägaren Daniel Bäck.

Kan bli bostäder

Men än så länge finns inget beslut om att behålla Årsta golf. Planen är att bygga 950 bostäder där anläggningen ligger i dag.

Ägaren Daniel Bäck säger att de inte vill konkurrera med nya bostäder. I stället vill de ha en mindre anläggning än i dag på parkmark.

Golfspelaren Gunnar Isberg ser gärna att Årsta golf blir kvar.

– Det behövs rekreation för alla åldrar. Jag är här två dagar i veckan när jag är i Stockholm, säger han.

Inte överens

Kommunen har utrett om golfanläggningen får plats på nya Årstafältet, där bland annat bostäder och en ny aktivitetspark ska ligga.

– Vi har sett att det är svårt att behålla Årsta golf med den storlek anläggningen har i dag utan att det blir stora konsekvenser för antingen ekonomi och bostadsmål eller parkens kvalitét. Vi studerar möjligheterna för en mer komprimerad anläggning, men vi har inte landat i en placering, utformning och storlek på yta som vi är överens med Årsta golf om, säger Mattias Nilsson, projektledare på exploateringskontoret.

Varken Centerpartiets Karin Ernlund eller Moderaternas Anna König Jerlmyr, som också ville behålla Årsta golf innan valet, vill kommentera frågan i nuläget.

– Verksamheten är viktig för Stockholm och staden arbetar för att hitta en lösning som fungerar för båda parter, säger Andreas Hamrin, kommunikationschef för Moderaterna.

Vill vara kvar. Daniel Bäck på Årsta golf vill att golfen blir kvar på nya Årstafältet. Foto: Pia Bispo

Park i Skansen-storlek planeras

Årsta golf får vara kvar tills 2025. Efter det finns inget beslut om vad som händer.

Totat planeras det 6 000 nya bostäder, med plats för 15 000 invånare, på Årstafältet.

Tanken är också att det ska bli kaféer, restauranger, butiker och en park, ungefär lika stor som Skansen, på Årstafältet. I parken ska det finnas bland annat lekplatser, plats för spontanidrott och dammar.

Flera skolor och idrottshallar, förskolor, en fotbollsplan och kontor planeras också.

Hela Årstafältet beräknas vara färdigt 2033.

Visa merVisa mindre