Fokus för de kommunala ordningsvakterna har legat på de yttre tunnelbaneförorterna som Husby, Rinkeby, Vällingby och Hässelby och gröna linjens södra slutstationer. Det menar en ordningsvakt på Avarn som Mitt i intervjuat. Han vill inte ha med sitt namn i tidningen, men berättar ingående om det nuvarande läget.

Sedan stadsdelarna 1 februari fick ett större ansvar för de brottsförebyggande åtgärderna har beställningarna till bolaget varit lätträknade, menar han.

– Ekonomin hos många stadsdelsförvaltningar är för dålig, det är min bild. Man beställer inte oss även om man skulle vilja. Vi ser heller inga tecken på att stadsdelsförvaltningarna kommer göra det framåt.

Vad gör ni nu då?

– Vissa av oss blir väktare, andra slutar helt och börjar bara arbeta vid krogar. Det är några exempel, säger han.

Vill har större kunder

Någon nöd på de runt 100 Avarn-anställda som påverkas eftersom bolaget tappar en stor kund går det dock inte. Arbetsmarknaden är god, menar ordningsvakten.

– Det råder stor brist på oss. Samtidigt är vi dyra i drift och bolagen behöver ha in pengar, det är därför man letar de större ramavtalen. Som Stockholms stad varit, och som även SL, Region Stockholm, kranskommuner och gallerior är.

Varför vill ni inte ha flera mindre kunder?

– Mindre kunder betalar inte lika bra. Vi söker en kontinuerlig beställning. En intäkt över en längre period.

Ordningsvakten hävdar att han kostar minst 500–600 kronor i timmen.

– På det har du bilkostnaden och olika försäkringar. Personalbristen gör också att bolagen ofta tvingas betala övertid.

Vällingbypolisen orolig när ordningsvakter försvinner

På kort tid ökade antalet ordningsvakterna från en handfull till 180. Nu minskar stadens nya styre antalet markant – i stället ska det satsas på trygghet på andra sätt. Polisen varnar för att Vällingby centrum och Hässelby torg kan bli stökigare.

– De har kunnat ta hand om fyllor på torget och missbrukstyper som skapar otrygghet. Det är rätt vanliga ärenden här i Vällingby centrum och på Hässelby torg, säger Jonas Jeffsell, kommunpolis i Vällingby.

Det är de numera borttagna kommunala ordningsvakterna som Jeffsell pratar om när han träffar Mitt i. Den 1 februari minskades antalet ordningsvakter från 27 till sex patruller per dygn över hela Stockholms stad, efter beslut från nya styret.

Ökning följd av minskning

Hässelby-Vällingby väntas, enligt flera poliser Mitt i talat med, vara en av de stadsdelar där neddragningen får allra störst konsekvenser.

– Mina farhågor är att vi tappar i trygghetsarbetet. Det är en markant neddragning, säger Jonas Jeffsell.

Alla politiker tycks överens – tryggheten är Stockholms viktigaste fråga.

Men var resurserna ska läggas delar de förtroendevalda i två läger.

Det grönblå styret satsade på att öka de kommunala ordningsvakterna rejält – nu drar den nya rödgröna majoriteten ner budgetposten från 106 till 30 miljoner kronor.

Vällingbypolisen och de kommunala ordningsvakterna har samarbetat sedan 2019 i den ingripande verksamheten. Ordningsvakterna får patrullera i så kallade lov3-områden. I Hässelby-Vällingby handlar det om Vällingby centrum, Hässelby torg och Åkermyntan centrum.

Vällingbypolisen och de kommunala ordningsvakterna har samarbetat sedan 2019 i den ingripande verksamheten. Ordningsvakterna får patrullera i så kallade lov3-områden. I Hässelby-Vällingby handlar det om Vällingby centrum, Hässelby torg och Åkermyntan centrum.

Mikael Andersson

Hundra ordningsvakter har försvunnit i ett svep. Ordningsvakterna är en dyr moderat satsning som inte förebygger det dödliga våldet alls, menar man.

Ymnig snö faller över oss när Jeffsell betonar att han som polis inte kommenterar politiska beslut som sådana.

– Men ett viktigt ben har försvunnit, det kan jag säga. Det kan bli så att ingen kommer kunna ta de ärendena ordningsvakterna tog.

"Trygghetsslakt"

Styret lägger i stället 131 miljoner kronor på stadens stadsdelsnämnder, som själva ska få besluta om trygghetssatsningar.

Oppositionen har varit kritisk till beslutet och kallat det för en ”trygghetsslakt”. 

Jonas Jeffsell poängterar att han anser det som jättepositivt att styret vill satsa på förebyggande åtgärder. "Fältarna är en jättebra aktör som fångar upp ungdomar. Men att plocka bort en grej för att göra en annan håller inte. Vi måste göra både och."

Jonas Jeffsell poängterar att han anser det som jättepositivt att styret vill satsa på förebyggande åtgärder. "Fältarna är en jättebra aktör som fångar upp ungdomar. Men att plocka bort en grej för att göra en annan håller inte. Vi måste göra både och."

Mikael Andersson

– Det är otroligt olyckligt att man nedmonterar de trygghetsinsatser som har tagit flera år att bygga upp, säger oppositionsborgarrådet Andréa Hedin (M).

Hon tycker det är bättre att staden centralt sköter dialog med polisen och ansöker om var ordningsvakterna ska vara, snarare än att det arbetet ligger på stadsdelsnämndernas bord. 

– Ordningsvakterna kan inte lösa allting, men de kan frigöra resurser för polisen som behövs mer än någonsin i olika delar av staden.

Fältassistenter och socialtjänst

Lisa Carlsson (S), ny ordförande i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, delar inte oron.

– Vi får mycket större lokal frihet att disponera och prioritera pengarna där vi ser att de behövs. Vi har ett tydligt fokus på det förebyggande arbetet och att motverka rekryteringen till kriminella gäng.

Vällingbypolisen och de kommunala ordningsvakterna har samarbetat sedan 2019 i den ingripande verksamheten. Ordningsvakterna får patrullera i så kallade lov3-områden. I Hässelby-Vällingby handlar det om Vällingby centrum, Hässelby torg och Åkermyntan centrum.

Vällingbypolisen och de kommunala ordningsvakterna har samarbetat sedan 2019 i den ingripande verksamheten. Ordningsvakterna får patrullera i så kallade lov3-områden. I Hässelby-Vällingby handlar det om Vällingby centrum, Hässelby torg och Åkermyntan centrum.

Mikael Andersson

– Vi vill ha fler poliser, och en ordningsvakt kan inte ersätta en polis.

Hur kommer ni använda pengarna?

– Vi kommer satsa på fältassistenterna, socialtjänsten, fritidsgårdarna och parklekarna. Men hur vi fördelar pengarna får jag återkomma kring.

Polisen: Vakters närvaro viktig

Sandra Tanase är chef för Vällingbypolisens områdespolis, en grupp på sex poliser med stark kännedom om lokala ungdomar i riskzonen.

– Jag får känslan av att mycket av allmänheten känt trygghet i att ordningsvakterna funnits där. Som bäst har vi haft två, tre patruller samtidigt i de aktuella områdena.

Ordningsvakternas blotta närvaro förhindrar många incidenter, tror Sandra Tanase.

– Det kan vara farligt att kapa så här mycket direkt. I stället för att genomföra en mindre avtrappning och se hur effekterna blir.

Vad tycker du om att antalet ordningsvakter minskar?

Gunvor Sommar, 65+, Vällingby centrum:

"Jag tycker det är fel. Ordningsvakter behövs i Hässelby-Vällingby med tanke på det som sker vid våra torg. Jag själv är inte den oroliga typen, men ordningsvakterna hjälper till att hålla ordning och skapa trygghet."

Gunvor Sommar, 65+, Vällingby centrum

Gunvor Sommar, 65+, Vällingby centrum

Mikael Andersson

Lage Qvarfordt, 68, Hässelby gård:

"Med tanke på det som skett i Hässelby gård senaste åren anser jag att det måste finnas resurser inom alla delar. Fler poliser, ordningsvakter – och förebyggande åtgärder som fältassistenter. Man skapar trygghet på flera olika sätt, inte på ett enda."

Lage Qvarfordt, 68, Hässelby gård

Lage Qvarfordt, 68, Hässelby gård

Mikael Andersson

Camilla Larzon, 53, Åkermyntan centrum:

"Jag är inte jättebesviken, kan jag inte säga. Min erfarenhet är tyvärr att ordningsvakter är för dåligt utbildade och ofta provocerat fram stökigheter, där de definitivt kunnat bidra till en lugnare stämning i stället. Allt som gör samhället tryggare är bra, men då måste alla som jobbar med det få rätt kompetens."

Camilla Larzon, 53, Åkermyntan centrum

Camilla Larzon, 53, Åkermyntan centrum

Mikael Andersson

Det kan bli så att ingen kommer kunna ta de ärendena ordningsvakterna tog.

Vakter och vakter

Vakterna i fråga är mobila ordningsvakter som anlitats på uppdrag av staden. De får verka på utvalda platser i stadsmiljö under bestämda tider. Det rör sig alltså inte om samma ordningsvakter som finns på krogar eller i tunnelbanan.

De mobila ordningsvakterna har även fått längre utbildning och skolats in i kommunens arbetssätt. Av polisen och kommunen har de ibland kallats ”ordningsvakt 2.0.”

Under förra mandatperioden ökade antalet mobila ordningsvakter från några få till runt 180. En patrull består vanligtvis av två personer.

Stadsdelarna kan välja att själva köpa in ordningsvakter, men då blir de inte av typen 2.0.

Källa: Stadsledningskontoret