Av totalt 35 ordinarie ledamöter i kommunkoncernens moderbolag Sollentuna stadshus AB och de fyra bolagen Seom, Skab, Sollentunahem och Solom är 26 män och 9 kvinnor.

– Det är bedrövligt att det är så stor mansdominans, säger Anna-Lena Johansson (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

"Typiskt och stereotypt"

Allra lägst andel kvinnor hittas i nya styrelsen för Sollentuna Energi och Miljö AB, Seom, och i Sollentuna kommunfastigheter AB, Skab. Något jämnare är det i Sollentunahem AB och i kommunens vård- och omsorgsbolag AB Solom.

– Det är lite typiskt och stereotypt att det är extra få kvinnor i de bolag som känns mer hårda och tekniska, säger Anna-Lena Johansson.

Hon anser att kommunens partigrupper behöver tänka till.

– Kvinnor är underrepresenterade i bolagsstyrelser överlag. Jag är inte för kvotering, men här har vi som kommunpolitiker chansen att påverka och då bör vi göra det. Vi i Liberalerna är inte bättre vi, även om vi har en kvinna som ordförande i Skab, så det gäller även oss, säger Anna-Lena Johansson.