TVISTEFRÅGA. Kontor kan byggas i Kungliga Nationalstadsparken. Bra med bullerskydd mot E4:an – eller fel att bebygga marken? Åsikterna går i sär. Foto: Mengus/Solna stad

Omstritt kontor på kunglig mark – så här kan det se ut

Kontor motsvarade halva Solna Centrum till ytan planeras i Frösundavik norr om Hagaparken. Men marken ligger i Kungliga Nationalstadsparken som omfattas av särskilda bestämmelser. Det är som upplagt för strid. – Vi är förvånade och bestörta, säger Linda Bell, ordförande för Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg som kommer att överklaga Solnas planer.

  • Publicerad 14:10, 7 okt 2020

Vårt behov av grönområden blir bara större och större när staden växer. Då är det här ett steg i helt fel riktning.

I området kring SAS-kontoret i Frösundavik planeras just nu för Solnas nästa stora projekt.

Ett kontorsbygge föreslås i sex sammansatta hus, mellan tre och sex våningar höga.

Husen går i brunt och får inslag som gräs på taket, solceller och glasfasader.

Men att bygga på på platsen, som till stor del är parkeringsyta, är inte helt oproblematiskt – området ligger i Kungliga Nationalstadsparken som är skyddat i miljöbalken. Det betyder att natur- och kulturvärden inte får förstöras.

Bullerskydd mot E4:an

Ändå ser Solna stad positivt på planerna. Det grönblåa styret gav förra året tummen upp åt fastighetsutvecklaren Mengus.

Kontoren, menar man, utgör ett bullerskydd mot E4:an som i sin tur förbättrar miljön i parken. Dessutom planeras gång- och cykelstråk ned mot Brunnsviken, ett nytt strandbad, tennisbana och utegym – helt i linje med stadens visioner.

Kritik från flera håll

Förslaget för Frösundavik har just gått ut på samråd.

Redan nu är kritiken massiv.

– Vi är förvånade och bestörta över att Solna lägger fram en plan på 25 000 kvadratmeter kontor i Nationalstadsparken. Vårt behov av grönområden blir bara större och större när staden växer. Då är det här ett steg i helt fel riktning, säger Linda Bell, ordförande för Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg.

Bygget planeras i stor del på en p-plats, den har väl inget naturvärde?

– Nej, den delen av bygget som planeras på parkeringsyta tillför inget värde till parken. Men vi vill att man restaurerar och låter naturen komma fram på de hårdgjorda ytorna, inte att man bygger på dem. Det finns fantastisk potential att utveckla området och parken rekreations- och naturvärden.

Linda Bell poängterar att även naturmark tas i anspråk när kontoret ska uppföras.

– Dessutom står det träd runt p-platsen som kommer att behöva fällas, det kan finnas fler naturvärden där, menar Linda Bell.

Oppositionen vill stoppa förslaget

Både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att planerna vid Frösundavik avbryts omedelbart. Förutom att partierna är emot att bygga i Nationalstadsparken lyfts frågan om Solna verkligen behöver fler kontor.

"Redan idag är Solna Sveriges enda kommun med fler arbetsplatser än invånare", skriver Vänsterpartiet i ett yttrande.

Linda Bell tror att Frösundavik blir en stor och viktig fråga för Solna.

– Jag tror att det här engagerar väldigt många, både Solnabor och Stockholmare som besöker parken och ser det som en del av Hagaparken. Även internationellt är parken välkänd. Politikerna sätter mycket på spel när de utmanar skyddet av den, säger hon.

Illustration Foto: Mengus

P-PLATS. Marken som kontoren föreslås byggas på består idag till stor del av en parkeringsplats. Foto: Leif Oldenburg

Nu kan man tycka till

Solna stad förvärvade Frösundaviksområdet av staten på 80-talet. SAS köpte sedan en del av området och uppförde sitt huvudkontor där.

2019 tecknades en överenskommelse mellan staden och fastighetsbolaget Mengus om att utveckla området.

I Mengus planer ingår 25 000 kvadratmeter kontor och strandbad, utegym, tennis och parkliv.

Mengus ska stå för kostnaderna, både vad gäller utredning och uppförande.

Fram till den 8 november kan man tycka till om förslaget. På grund av covid-19 hålls endast digitalt samrådsmöte den 15 oktober klockan 18. Deltar gör man på projektsidan på solna.se.

Visa merVisa mindre

Så här säger lagen om Kungliga nationalstadsparken

Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.   – 4 kapitlet 7 § Miljöbalken