Förstörd. Stranden vid Mälarhöjdsbadet fick djupa fåror efter skyfallet. Foto: Märta Lefvert

Omfattande skador efter skyfallet

Skyfallet förstörde grusvägar och delar av Mälarhöjdsbadet och Sätrabadet. Och bajsvatten fyllde Mälaren. Parkingenjören befarar att problemen kommer att öka i takt med klimatförändringar.

  • Publicerad 11:15, 10 jun 2021

Man är orolig att klimatförändringarna gör att oftare kommer nederbörd på det här sättet.

Förrförra veckans skyfall har orsakat problem både på stränder, i badvatten och på grusvägar i Skärholmens stadsdelsområde.

De stora regnmängderna gjorde att stränderna fylldes av djupa fåror när sanden sköljdes bort. Och grus sköljdes bort från parkvägarna vid Mälarhöjdsbadet och Sätrastrandbadet.

– Vi hade ett skyfall där det var väldigt många millimeter som föll, kanske 80 på två dagar och när det sker ser vi effekter i stadsmiljön, säger Lover Örsan, parkingenjör i Skärholmen.

Ökad kostnad för staden

För parkförvaltningens del handlar det framförallt om att regnet sköljer bort grus och sand.

– Efter sådana här regn behöver vi ge oss ut och laga våra parkvägar och det kostar naturligtvis pengar, säger Love Örsan.

Bland annat måste man fylla på med och trycka till grus och suga ur brunnar. Och Love Örsan befarar att problemen kommer att öka.

– Det man är orolig för med klimatförändringarna är att det i framtiden oftare ska komma nederbörd på det här sättet, säger han.

Orsakade bajs i badvattnet

Skyfallen påverkade även badvattnet runt om Stockholm. De kraftiga regnmängderna gjorde att stadens vattenrening inte fungerade som den ska. Flödena breddades och avloppsvattnet blandades med dagvattnet och läckte ut i Mälaren. Vilket ledde till att miljöförvaltningen utfärdade ett tillfälligt badförbud eftersom bajsbakterier kunnat läcka ut vid stadens bad.

– Avloppssystemet klarar inte så stora mängder nederbörd. Vid baden i Sätra och Mälarhöjden där vi har skogar runtomkring finns också vilda djur som bajsar så det sköljs ner. Och effekterna där blir att vattnet blir kontaminerat med fekala bakterier, säger Jerzy Slazak, miljö och hälsoskyddsinspektör på miljöförvaltningen och fortsätter:

– Vi vet inte vad som finns i badvattnet efter skyfall så vi har slagit larm att det ska vara skyltat med avrådan för bad till dess att vattnet är kontrollerat, säger han.

Vid de senaste mätningarna var badvatten vid Mälarhöjdsbadet och södra delen av Sätrabadet bra, medan badvattnet i den norra delen av Sätrabadet hade dålig kvalitet.

Lagningarna av grusvägar i området är beställda och väntas vara klara senast denna vecka.

Lagning. Stadsdelsförvaltningen måste nu laga grusvägar och stränder vid bland annat Mälarhöjdsbadet och Sätrabadet. Foto: Skärholmens stadsdelsförvaltning

Lagas under två veckor

Kraftiga skyfall har gjort att grusvägar och stränder vid Sätrabadet och Mälarhöjdsbadet nu måste lagas.

Lagningen väntas vara klar inom en tvåveckorsperiod.

Skyfallen har också påverkat vattenreningen och gjort att avloppsvatten läckt ut i Mälaren vilket har orsakade ett tillfälligt badförbud.

Visa merVisa mindre