Bostäder. Planen är att bygga åtta lägenheter i det gamla hotellet, tre villor och ett växthus i trädgården samt ett kallbadhus vid vattnet. Foto: Veronica Johansson

Omarbetad detaljplan för lyxbostäder i Hotell Bellevue

Ett nytt planförslag ska blåsa liv i byggplanerna vid hotell Bellevue på Dalarö. Lägre tak och ett orangeri är några av ändringarna som gjorts för att få i gång bygget som stoppades av mark- och miljödomstolen förra året.

  • Publicerad 08:55, 28 sep 2021

Turerna kring vad som ska hända med 1800-talshotellet Bellevue och marken runtomkring har varit många.

Haninge kommun godkände en detaljplan för Bellevue i mars förra året. Planen innehöll tolv bostäder: fyra små villor på tomten, åtta lägenheter i det gamla hotellet och ett kallbadhus med bastu nere vid vattnet.

1800-talshotellet på Dalarö ska bli till lyxbostäder

Enligt vissa boende på Dalarö fanns det ett flertal riksintressen i kulturmiljön som skulle kunna skadas av bygget och det gjordes en överklagan till mark- och miljödomstolen.

I slutet av 2020 upphävde domstolen detaljplanen. Det handlade bland annat om att det inte fanns tillräckligt med regleringar av hur högt taket på villorna fick vara och att två av villorna skulle kunna skymma den gamla hotellbyggnaden, vilket skulle innebära en negativ påverkan på kulturmiljön.

Omarbetat förslag

Nu har Haninge kommun presenterat en ny, omarbetad detaljplan för hotellet och trädgården.

"Eftersom mark- och miljödomstolens synpunkter har varit tydliga så valde kommunen att återuppta arbetet med detaljplanen och omarbeta förslaget genom att pröva en minskad och hårdare reglerad bebyggelse", skriver Sofie Nilsson, planarkitekt, i ett mejl till Mitt i.

Orangeri och lägre tak

Så vad är nytt med detaljplanen? I stället för de tidigare fyra villorna i trädgården ska endast tre byggas. En av villorna ersätts av ett mindre växthus, även kallat orangeri. Detta för att bevara trädgårdskänslan.

"Överlag har detta planförslag tydligare reglering av var ny bebyggelse får uppföras så hotellets trädgårdskänsla kan bevaras", skriver Sofie Nilsson.

Den högsta punkten på de nya villornas tak har även sänkts för att inte skymma den gamla hotellbyggnaden. Även formen på taken kommer att regleras, och antingen vara konkava eller sinuskurveformad.

"För att undvika en för hög bebyggelse med platta tak som riskerar att skymma hotellets stensockel regleras även byggnadernas takvinkel och specifika takform", skriver Sofie Nilsson.

Granskas

Under perioden 9 september-14 oktober ligger den nya detaljplanen ute för granskning. Då har allmänheten möjlighet att ta del av den och lämna synpunkter. Utifrån vilka synpunkter som kommer fram omarbetas förslaget. Nästa steg i processen är att detaljplanen antas.

Sommarvilla åt en byggmästare

Dalarö Hotel Bellevue är ett välkänt landmärke på Dalarö. Det byggdes som sommarvilla på 1880-talet åt byggmästaren Alf Wallander i holländsk renässansstil. Hotellet är den enda byggnaden i denna stil på Dalarö.

Under 1900-talet användes det omväxlande som hotell, rekreationshem och pensionat. Från 1981 blev det återigen hotell, men stängde 2015.