Det var på fredagseftermiddagen som sträckan mellan Nynäsvägen och Söderbyleden stängdes av efter att asfalt kollapsat på en del av vägen.

– Vi hade drygt två timmar extremväder med väldigt hög nederbörd och väldigt lokalt. Man kan se på SMHI precis hur extremt det var, berättar Kristina Petterqvist, avdelningschef för park och teknik på Haninge kommun.

Enligt henne går det en bäck genom den sträckan av vägen som leds genom två vägtrummor med en diameter på 1,2 meter.

– Med regnet så höjdes nivåerna i diket till en nivå de inte brukar vara på och tog med sig löst material från diket. De här trummorna har då satts igen och då rinner vattnet i stället i vägkroppen – den uppbyggnad av sand och grus som finns under asfalten. Vattnet har tagit gruset och sanden med sig och asfalten har då kollapsat för att den inte har något som håller upp den, säger hon.

Utredning pågår

Kommunen har nu påbörjat en utredning för att se om stoppet har orsakats av att rören har kollapsat eller om det har dragits med saker som gjort att det blivit stopp.

– Vi försöker även ta in en extern part som ska se över händelsen, säger Kristina Petterqvist.

Är inte det här en relativt ny väg?

– Själva vägen är inte ny, däremot har man under de senaste åren breddat med gång– och cykelvägen.

Under tisdagen börjar arbetet på platsen och under tiden har man regelbunden tillsyn.

– Det är väldigt prioriterat att få vägen öppnad igen. Det är först när vi påbörjar arbetet och frilagt och sett skadan som vi kommer kunna veta hur länge det dröjer.

Vägen är en viktig skolväg, bland annat för de barn som tidigare gått i den nu nedlagda Båtsmansskolan i Söderby, som nu ska promenera till Vega skola när höstterminen börjar.

– Just nu kommer man inte fram varken som gående eller bilist på den här sträckan, därför har vi stängt av hela vägen. Att det rör sig om en begränsad sträcka på drygt 20 meter som är skadad gör att vi har goda förhoppningar om en relativt snabb åtgärd. Inom ett par dagar kommer vi kunna ha en tidsplan, säger Kristina Petterqvist.