Under det senaste året har antalet anmälda ungdomsrån i Haninge varit färre än i snitt ett i veckan. Men veckorna efter skolstart ökade det till fyra rån i veckan.

– Från det att skolorna började såg vi en ökning och vi har satsat resurser på områden vi vet är utsatta. Den har gången har det varit mest Västerhaninge och Tungelsta, säger Carl-Johan Nilsson, operativ samordnare på Haningepolisen.

Dock finns det inget mönster över vilka platser rånen sker på, menar han.

Vad handlar det om för saker?

– Det finns inget mönster. Det är allt från att man tvingar personen till att göra swishöverföringar, till att man tar moped, kläder och mobiler. Man tar saker helt enkelt.

Med hjälp av mer närvaro av uniformerad personal har situationen stannat av menar han, vilket även syns på statistiken.

Flest fall 2019

Tidigare år har har det varit stora problem med ungdomsrån i Haninge, vilket Mitt i rapporterat om tidigare. Under 2019 anmäldes 99 fall av rån mot personer under 18 år, vilket var fler än i någon annan kranskommun samma år.

Sedan dess antalet anmälda fall av ungdomsrån minskat. Något som kan har bidragit till minskningen är att kommunen sedan 2019 arbetat med Trygghetskommissionen, som består av 15 trygghetsåtgärder, exempelvis patrullerande väktare och fältassistenter samt ett uppsökande arbete där man tidigt stöttar ungdomar som hamnat i kriminalitet.

Ser ni någon ökning generellt?

– Nej, inte generellt. Vi såg den här ökningen och valde att prioritera så att vi inte skulle få en sådan situation vi haft tidigare. Innan den här ökningen har vi inte sett någonting som sticker ut, säger Carl-Johan Nilsson.