Mitt i Solna har berättat om det kärva läget som en del idrottsföreningar har efter pandemin.

Jämfört med elitidrotten har barn- och ungdomsidrotten i Solna klarat sig relativt väl, säger kultur- och fritidskommunalrådet Peter Edholm (L).

Att bjuda på hall- och planhyror, som Stockholm gör och som AIK önskat, anser han är fel väg att gå eftersom pandemin slagit så olika mot idrotterna.

– En för stor del av pengarna hade landat hos föreningar som inte behövt stödet. Hade vi lagt ett par miljoner på att nollställa hallhyrorna för alla hade vi haft mindre möjlighet att hjälpa föreningar i knipa.

Motprestationsidén anser Edholm är ett rimligt upplägg, som också gynnar Solnaborna. Åtta föreningar har under pandemin gjort insatser och delat på knappt en miljon kronor.

– AIK Brottning är ett bra exempel, de fick 102 000 kronor betalt av staden för att nattvandra och kunde på så sätt köpa in utrustning.

"Barnen betalar priset"

Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Faradj Koliev (S), håller inte med.

– Modellen borde skrotas. Det är bisarrt att de som gör stora insatser idag, som är domare eller tar med lagets smutstvätt hem, ska ut och nattvandra också.

Han tycker att Solna borde ha hjälpt idrotten mer.

– Jag har varit i kontakt med flera föreningar som har tappat medlemmar och har eller kommer att höja avgiften. De som betalar priset är våra barn och unga. Om föreningar måste lägga ned eller blir dyrare att gå med i, får färre tillgång till idrott och risken är fler soffliggare eller att unga hamnar i andra problem.

Enligt Faradj Koliev finns en rädsla i föreningslivet för att kritisera kommunen, vars pengar man är beroende av.

– Det finns en tystnadskultur som är skrämmande. Jag ser det som ett resultat av att styret i Solna haft makten i ett kvarts sekel och skapat en kultur där man inte tål kritik.

Peter Edholm känner inte igen bilden.

– Nej, jag bli rätt ofta kontaktad av föreningar som kritiserar oss eller tar upp saker som vi bör göra bättre. Vi har aldrig ägnat oss åt någon typ av bestraffningar,