Platsen. Visionsbild av hur det framtida vårdboendet ska se ut. Foto: Sehlhall

Nytt vårdboende med 90 lägenheter i Arninge

Ett nytt vårdboende med cirka 90 omsorgslägenheter ska byggas i Arninge.

  • Publicerad 17:00, 16 okt 2020

Sehlhall Fastigheter har tecknat ett avtal med Hemgården om att förvärva fastigheten Öreslandet 3 i Aringe. Samtidigt har ett hyresavtal tecknats med Humana, som bland annat driver vårdboenden i Sverige och övriga Norden.

Tomten där vårdboendet ska byggas ligger nära Hägerneholmsskolan och gränsar till parken med grönområden som kopplar ihop Hägerneholm med Skavlötens naturreservat och Rönningeby i söder. Norrut ligger bostadsområdet Ullna strand.

– Täby växer och med det följer ett ökat behov av modern och tillgänglig social infrastruktur. Det nya vårdboendet i Hägerneholm blir ett viktigt tillskott i kommunens försörjningsplan, säger Petter Hallenberg, vice vd i Sehlhall Fastigheter, i ett pressmeddelande.

Vårdboendet kommer erbjuda ett 90-tal omsorgslägenheter med en sammanlagd boendeyta på cirka 7 500 kvadratmeter. Byggstarten är planerad till första kvartalet 2021. Om allt går som planerat kan det första hyresgästerna flytta in under första kvartalet 2023.

Själva fastigheten ingår i det nya stationsområdet Arninge-Ullna som är tänkt att bli ett nav för kollektivtrafiken i hela nordöstra Stockholm. Utbyggnaden av stationsområdet pågår. Bland annat byggs en ny station för Roslagsbanan, Arninge station.

En väderskyddad gångbro över E18 byggs ska knyta ihop hela stationsområdet. Infartsparkering för bil och cykelparkeringar kommer att finnas.

Arninge station beräknas stå klar december 2021.

De två bolagen

Humana är ett nordiskt omsorgsföretag som bland annat driver äldreomsorg genom äldreboenden.

Humana finns även i Norge, Finland och Danmark.

Koncernen har cirka 9 000 kunder och 15 000 anställda.

Sehlhall Fastigheter bygger och förvaltar vårdbostäder, gruppbostäder och skolfastigheter.

Visa merVisa mindre