Den som behöver hjälp med vissa av sina myndighetsärenden kan nu gå till medborgarkontoret i Rinkeby, där Statens servicecenter huserar sedan den 24 augusti.

Servicecentret är till för att underlätta för medborgarna när det gäller ärenden kopplade till Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller Pensionsmyndigheten, och finns på plats med ett mobilt team av servicehandläggare, alla dagar i veckan, med samma öppettider som Medborgarkontoret.

– Vi är jätteglada över att komma till Rinkeby, och få vara nära invånarna. Vi har nästan 140 kontor i hela Sverige och fick ett regeringsuppdrag att öppna upp fler, bland annat specifikt i Rinkeby, så vi har jobbat aktivt med det, berättar Maria Uddin Åkeson, regionchef.

Vad kan ni hjälpa till med?

– Våra servicehandläggare kan hjälpa till med mycket. Man kanske vill lämna in en blankett och fylla i den korrekt, få insyn i ett pågående eller avslutat ärende, komma i kontakt med myndigheter eller få hjälp med frågor som rör föräldrapenning, sjukpenning, aktivitetsstöd, beslut om skatt och mycket annat. Det finns massor man kan få hjälp med, helt enkelt, säger Maria Uddin Åkeson.

Maria Uddin Åkeson, regionchef på Statens servicecenter.

Maria Uddin Åkeson, regionchef på Statens servicecenter.

Statens servicecenter

Ska bli permanent

Att Servicecentret samlokaliseras Medborgarkontoret ser Maria Uddin Åkeson som något positivt.

– Det blir ett väldigt bra komplement till deras service. Det kan även skapa en brygga mellan stat och kommun, vilket är bra både för vår och medborgarnas skull, säger hon.

Den långsiktiga planen är dock att öppna ett eget permanent, större kontor i området.

– Vi håller på att leta efter lämpliga lokaler, men hoppet är att det ska kunna ske under 2024. Det känns väldigt bra att komma närmare kunden, det finns verkligen ett behov av oss i Rinkeby, säger Maria Uddin Åkeson.

Sedan tidigare har Statens servicecenter ett kontor i Kista – där kön nästan alltid ringlar sig långt ut på gatan. Maria Uddin Åkeson hoppas att etableringen i Rinkeby ska kunna jämna ut besöksantalet.

– Det finns ett stort behov av vår verksamhet i området, och jag tror att kontoret i Rinkeby kommer avlasta det i Kista. Vi kommer även öppna två mindre kontor i Järfälla och Sollentuna, vilket kanske också kan göra skillnad för besöksantalet, säger hon.

Ingen migrationshjälp – än

Många i området efterfrågar hjälp med ärenden hos Migrationsverket. Det kommer man initialt inte kunna få hjälp med i Rinkeby, men kanske i framtiden.

– Statens servicecenter kommer starta upp ett samarbete med dem under hösten. Då testar vi det på några av våra större kontor: Odenplan, Hallunda, Kungsholmen och Liljeholmen, för att se hur det fungerar. I förlängningen, om allt går bra, är det möjligt att vi kommer kunna erbjuda sådan service på andra kontor också, säger Maria Uddin Åkeson.