Hoppfullt. Två nya groddammar ska anläggas vid Råcksta träsk i stadens arbete för att öka livskraften hos groddjuren i staden. Foto: Mostphotos

Nytt hopp för västerorts grodor

Nu ska grodorna bli fler vid Råcksta träsk. Två nya groddammar byggs för att försöka säkra groddjurens överlevnad.

  • Publicerad 16:45, 1 mar 2021

Det skapas fler barriärer för groddjuren och fler åtgärder behövs för att förbättra förutsättningarna

Stockholms stad fortsätter sitt hoppingivande arbete för de fridlysta groddjuren.

Nu ska två nya groddammar anläggas intill den befintliga vid Råcksta träsk. Arbetet drar igång i september och till våren 2022 ska de stå klara.

Skyltar och stenar kommer

Totalt kommer de tre dammarna att utgöra ett cirka 800 kvadratmeter stort område.

– Vi har budgeterat 1,5 miljoner kronor för projektet. Även informationsskyltar sätts upp och stenar som man kan kliva på lägger vi vid dammarna, säger Neil Ross, trafikkontorets trädspecialist.

Är livsviktiga

Groddjurens vandringar mellan de torrare platserna där man har vinterdvalan och våtmarkerna genomförs flera gånger under ett år. De naturliga vattensamlingarna är livsviktiga för grodorna och det är i sjöarna och dammarna parningen sker.

– De förväntade driftkostnaderna för groddammarna är låga. En gång per år ska vegetationen röjas så att groddammarna förblir öppna. Det är det enda vi behöver göra, säger Neil Ross.

Grodgång. Jodå, en sådan här skylt ska upp vid Kanaanvägen (Illustrationsbild). Foto: Mostphotos

År 2007-2008 beslutade Stockholms stad att lägga i en ny växel i arbetet för grodorna. På 12 år har närmare 30 groddammar blivit till och under samma period tycker sig också miljöförvaltningen ha märkt en förbättring för samtliga arter. Men småvatten saknas alltjämt helt på sina håll.

– Stockholm växer och livsmiljöer försvinner för groddjuren. Det skapas fler barriärer och fler åtgärder behövs för att förbättra förutsättningarna för dem, säger Neil Ross.

Minskar i antal

Trots åtgärder som groddammar minskar groddjuren i antal i landet, enligt Naturskyddsföreningen.

De nya groddammarna vid Råcksta träsk ingår i stadens projekt Grönare Stockholm där 32 parker, naturområden, gångstråk och torg görs grönare.

Andra projekt som ska hjälpa Stockholms grodor

Inom Stockholm stad sker även två andra parallella projekt vid sidan av Råcksta träsks nya dammar för att hjälpa grodorna att överleva.

I området Riksby och Lillsjön i Bromma övervintrar grod- och kräldjur sedan tidigare. Nu arbetar staden för att göra plats för fler genom att gräva övervintringsgropar som man lägger döda trädstammar, grenar och sten i vilket får grod- och kräldjuren att trivas som fisken. Även en ny groddamm anläggs intill Lillsjön.

Under Perstorpsvägen i Larsboda-Sköndal pågår arbete med att göra grodtunnlar. I området har Perstorpsvägen blivit en barriär för groddjurens vandringar. Som det har varit riskerar de att stoppas från att nå platserna för parning eller vinterdvala eller att bli överkörda.

Visa merVisa mindre

Hoppfullt. Två nya groddammar ska anläggas vid Råcksta träsk i stadens arbete för att öka livskraften hos groddjuren i staden. Foto: Googlemaps