Nytt. Här kan man se hur bostadsrätterna kommer att se ut 2023, när de står klara mellan Roslagsbanan och Stockholmsvägen. Foto: Besqab/EttElva

Nytt bostadsområde tar plats i Täby

Om några år ska ett helt nytt bostadsområde stå klart vid Stockholmsvägen inte långt från centrum. Med bostäder, höghus och restauranger. Om två år väntas inflyttningen börja.

  • Publicerad 08:00, 24 nov 2021

Det är kul att man bygger ut kvartersstaden

Efter en lång planering kan man äntligen se att något håller på att hända vid Stockholmsvägen i Ella gård. Om ett antal år ska platsen bli ett helt nytt bostadsområde i Täby.

– Det är kul att man bygger ut kvartersstaden som man har i Täby, det blir lite mer stadskänsla vilket jag tycker är bra, säger Fredrik Sabelström som arbetar som projektledare på Riksbyggen.

Slutmålet är nästan 400 bostäder. Men arbetet ligger i startgropen berättar Lotta Niland, chef för projektutveckling på Besqab.

Tidigare stod det villor på platsen, som nu rivits.

– Vi har börjat med rivningar och därefter börjar vi med markarbeten, säger hon.

Området kommer att bestå av flera olika kvarter som byggs i etapper, med både hyresrätter, bostadsrätter och radhus. Alla kvarter får egna gårdar i olika färger.

De första tre kvarteren att stå klara – med 119 lägenheter har inflyttning 2023 eller 2024 och kommer vara bostadsrätter i lägenhetsform och radhus.

– Vi tyckte platsen var perfekt att bygga bostäder på. Det nya kvarteret smälter in fint och blir en länk mellan centrumet och de uppvuxna villakvarteren, säger hon.

Hyreshus mixar upp

Efter att de är klara kommer Riksbyggen slå upp 250 lägenheter, med minst 90 hyresrätter.

– Vi hoppas att vi kan börja bygga det första kvarteret vid årsskiftet 2022/2023. De andra två kvarteren kommer byggas senare, säger han.

Planen. De färggranna byggnaderna till vänster på bilden ska bli bostadsrätter och de första vita-kvarteret ska bli hyresrätter, på hörnet vid rondellen ska ett torg byggas och mot Attundvägen ska även ett tiovåningshus komma på plats. Foto: Besqab/EttElva

Höghus på tio våningar

För att göra en tydlig entrén och få området att passa ihop med Täby centrum ska ett tio våningshus byggas mot Attundavägen. När man planerade höghuset bjöds Täbybor in till en workshop tillsammans med arkitekten för komma fram till resultatet.

– Den ska ha lokaler i bottenvåningen, där en restaurang eller liknande kan ligga. Det kan bli hyresrätter och det kan bli bostadsrätter, det vet vi inte ännu, säger Fredrik Sabelström.

Bredvid höghuset ska ett litet torg byggas som ska fungera som mötesplats.

Ny förskola

I området kommer även en ny förskola byggas. Den förväntas stå klar 2024 och ha plats för 80 till 100 barn.

– Vi ser att vi behöver ytterligare förskoleplatser i kommunen och det är en central plats samtidigt som det kommer ligga fint vid naturmark, Johan Algernon (M) stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Framkomligheten för gående och cyklister kommer även att förbättras i området berättar han.

– Vi kommer göra nya gång- och cykelbanor i anslutning till området, säger han.

Hela området beräknas vara klart 2026.

Området i siffror

2021- Markarbeten startas och hus rivs på platsen.

2023/ 2024- ska bostadsrätter och radhus (sammanlagt 119 bostädsrätter) stå klara i de tre kvarteren längst bort från rondellen.

2024/2025- ska det första kvarteret närmast rondellen stå klart, de två andra kvarteren ska sedan byggas i ettapper, där ingår höghuset.

2024 ska den nya förskolan komma på plats med plats för 80-100 barn.

2026 kan hela området vara klart.

Visa merVisa mindre