Idag berättade utredare Magnus Persson hur Bromma flygplats kan avvecklas för regeringen och infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Budskapet var inte helt tydligt. En nedläggning av Bromma är enligt utredningen en mycket komplex fråga. Det råder en stor osäkerhet kring en mängd frågor, inte minst hur flygets framtid påverkas av förändringarna vi sett under pandemin och den ökande klimatmedvetenheten.

Redan 2025

Samtidigt står det klart att en nedläggning är fullt möjlig, enligt regeringens utredning. Och detta kan göras någon gång mellan 2025 och 2027.

– Det finns egentligen inga extremt stora hinder, det går att genomföra detta, säger utredare Magnus Persson.

– Jag tycker det skulle vara väldigt bra om vi kan komma dithän. Vår uppfattning i regeringen är tydlig, vi vill lägga ner Bromma och säkra kapaciteten på Arlanda, säger Tomas Eneroth.

"Prematur och inte speciellt relevant"

Det som presenterades på presskonferensen får mothugg av Stockholms Handelskammare, som anser att Arlanda behöver ha tillräcklig kapacitet för att hantera Brommas trafik innan man kan besluta om en avveckling.

– Arlandas kapacitet är direkt avgörande för förutsättningarna att avveckla Bromma flygplats. När en plan och relevanta beslut för den långsiktiga flygkapaciteten saknas så är denna utredning att betrakta som prematur och inte speciellt relevant, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

Moderaterna tycker det saknas data

Från den politiska oppositionen har regeringens nedläggningsplaner fått kritik även före tisdagens besked. Efter presskonferensen sade Anna König Jerlmyr, Moderaternas gruppledare i Stockholms stad, att utredningen "bygger på stor osäkerhet".

– Det går inte att utreda en nedläggning utan att ha med behovet av en ökad kapacitet på Arlanda. Där upplever vi att den typen av prognoser och data saknas.

Enligt utredningen har Arlanda kapacitet för Brommas trafik på kort sikt. Hur ser du på det?

– Det stämmer: kortsiktigt. Det som har hänt är att flygandet har gått ner på grund av pandemin, men innan var det trångt på Arlanda på morgonen och eftermiddagen då mycket av affärsflygen går.

– Vi vet att det kommer att ske återhämtning av ekonomin, men också av flygresor.

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) tror å sin sida att det minskande flygandet inte enbart är en kortsiktig effekt. Han säger att utredningens slutsatser är i linje med vad hans parti tidigare har sagt.

– Alla vet att det är en omfattande förändring av flygmönster som kommer att sitta i, framför allt vad gäller inrikesflyget.

Hur troligt är det att vi ser en nedläggning av Bromma till 2025–2027?

– Det man bestämde för tio år sedan i Alliansregeringen var att flygplatsverksamheter ska drivas affärsmässigt och att Swedavia ska göra bedömningarna. Då är det uppenbart att den kommer att läggas ner nu.

https://www.mitti.se/nyheter/nej-till-regeringens-forslag-att-lagga-ner-bromma-flygplats/repudC!0m6064@@8TqyQGd6NucIw/

https://www.mitti.se/nyheter/m-och-mp-oense-om-byggtid-for-bostader-pa-bromma-flygplats/repues!xHEZ2YIqYpwWIakPvAKgAQ/

https://www.mitti.se/nyheter/ekopark-mest-troligt-om-bromma-flygplats-laggs-ner/repudA!HcI9IlUPc0iIono7pK0NDQ/