I juli 2023 tog den rödgröna majoriteten formellt beslut om att gå vidare med renoveringen av Vällingbyhallen, och nu har fastighetsnämnden och idrottsnämnden tagit ett nytt genomförandebeslut kring upprustningen.

I beslutet framkommer att nio flexomklädningsrum bland annat blir en del av nya hallen.

Könsneutrala omklädningsrum har blivit allt mer populära i Stockholm genom åren. I dessa kan alltså både män och kvinnor byta om.

– Vi bygger dessa för att alla ska känna sig välkomna. Det har också blivit standard nuförtiden att det ska finnas i idrottshallar, säger fastighetsborgarrådet Clara Lindblom (V).

En illustration på hur Vällingby simhall kan komma att se ut efter renoveringen.

En illustration på hur Vällingby simhall kan komma att se ut efter renoveringen.

Liljewall arkitekter

Flexomklädningsrummen är i regel mindre, låsbara rum försedda med dusch. Från början var de en HBTQ-anpassning i stadens simhallar, men de har på senare tid använts allt mer även bland barnfamiljer.

– Det blir totalt nio flexomklädningsrum, varav ett blir för personalen. I badhusdelen blir det ett större flexomklädningsrum som inrymmer tre bås, säger Clara Lindblom.

Fyra våningar hög byggnad

En ny undervisningsbassäng ska också anläggas för att skapa bättre förutsättningar för att driva simskola för barn och unga.

Bild från omklädningsrum i den nuvarande Vällingbyhallen.

Bild från omklädningsrum i den nuvarande Vällingbyhallen.

Mikael Andersson

Den två våningar höga byggnaden närmast Vällingbys t-banestation ska rivas.

Den ersätts av ett hus i fyra våningar som bland annat ska ha plats för motionslokal och omklädningsrum som därmed hamnar på samma plan som bassängerna.

Byggstart väntas nästa år

Byggstart väntas alltjämt ske under 2025, men när hallen verkligen står klar är desto mer oklart.

Fastighetsborgarrådet Clara Lindblom (V).

Fastighetsborgarrådet Clara Lindblom (V).

Maurits Otterloo

Tidigare var det givet för majoriteten att anläggningen skulle stå färdig hösten 2028.

Nu har man en "förhoppning" om att hallen ska stå klar "under slutet av 2028."

– Detta är en omfattande renovering med många omständigheter att ta hänsyn till, men planen är absolut att anläggningen ska vara klar 2028, säger Clara Lindblom.

Under bygget väntas badsugna, föreningarna och verksamheterna hänvisas framförallt till Nälstabadet och den planerade nya idrottsanläggningen i Ulvsunda.

Nuvarande Vällingbyhallen.

Nuvarande Vällingbyhallen.

Claudio Britos

Kostnaden sekretessbelagd

Totala kostnaden av upprustningen är sekretessbelagd eftersom upphandlingen alltjämt pågår, men i den rödgröna majoritetens budget har tidigare cirka 1,3 miljarder kronor avsatts för upprustningen av Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och sporthall fram till 2027.

Stockholms fastighetsdirektör Anders Kindberg sa dock redan 2021 till Mitt i att tidiga beräkningar för upprustningen av Eriksdalsbadet pekade på cirka 1 miljard kronor bara för den hallen och cirka 500-600 miljoner för Vällingbyhallen.