Hallen byggdes 1972 och är i dag i stort behov av upprustning. För att hålla anläggningen i drift görs akut underhåll, men dagens krav på tillgänglighet, brandsäkerhet, arbetsmiljö och vattenrening måste mötas. Dessutom är den en av de sim- och idrottshallar i staden som drar mest el.

För att råda bot på allt måste huset rivas ned till stommen och byggas upp på nytt.

Vällingby simhall är i stort behov av renovering.

Vällingby simhall är i stort behov av renovering.

Claudio Britos

Det har dragit ut på tiden, men nu har den rödgröna majoriteten tagit beslut om att gå vidare med renoveringen.

– Det är glädjande att staden nu fattar beslut om en efterlängtad upprustning av den välbesökta sim- och idrottshallen i Vällingby, säger fastighetsborgarrådet Clara Lindblom (V), i en kommentar.

Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd.

Clara Lindblom (V), bostads- och fastighetsborgarråd.

Maurits Otterloo

En ny undervisningsbassäng ska också anläggas för att skapa bättre förutsättningar för att driva simskola för barn och unga.

– Stockholms simhallar är avgörande för att fler barn och unga ska få vattenvana och lära sig simma, säger Maria-Elsa Salvo (S), ordförande i idrottsnämnden, i en kommentar.

Kostnaden hemlig

Samtidigt ska den två våningar höga byggnaden närmast t-banestationen rivas. Den ersätts av ett hus i fyra våningar som bland annat ska ha plats för motionslokal och omklädningsrum som hamnar på samma plan som bassängerna.

Byggstart väntas ske tredje kvartalet 2025 och nya anläggningen ska stå färdig hösten 2028.

Bänkarna i omklädningsrummen har inte bytts ut sedan 1972.

Bänkarna i omklädningsrummen har inte bytts ut sedan 1972.

Mikael Andersson

Förutom badare används hallen av en rad föreningar och verksamheter. Under bygget pågår hänvisas de till Nälstabadet och den planerade nya anläggning i Ulvsunda som ska stå klar 2025.

Projektets totala kostnad är sekretessbelagt, men i ett utredningsbeslut från 2021 bedömdes den uppgå till över 300 miljoner kronor.

En konceptbild på hur Vällingby simhall kan komma att se ut efter renoveringen.

En konceptbild på hur Vällingby simhall kan komma att se ut efter renoveringen.

Liljewall arkitekter