De nya idrottshallar som planeras i Pripps gamla bryggerilokaler ska stå klara i juli 2025.

Idrottsnämnden har nyligen beslutat om att hyra in sig i de nya idrottshallarna, till en årskostnad om 54,8 miljoner kronor.

Planerna på att även bygga kontor och hotell i området stoppades redan i samband med pandemin, stadens bedömning var att ekonomiska förutsättningar saknades. 

De tidigare bryggerilokalerna ska få fyra fullstora idrottshallar och även mindre idrottslokaler.

L och C välkomnade i ett särskilt uttalande hallarna men beklagade att de försenas med ett halvår.