Simanläggningen väntas fylle en allt viktigare roll för skolor och föreningsliv i västerort när Vällingbybadet stänger för renoveringar, där byggstarten är planerad till 2025.

Men de senaste månaderna är det Nälstabadet som varit avstängt.

– Den 11 december stängde vi simanläggningen för renoveringar och den 5 februari öppnade vi igen, säger Lena Remaeus, kommunikationschef på fastighetskontoret.

Används främst av skolor och simklubbar

Nälstabadet är under terminstid enbart öppet för skolor och simklubbar.

Allmänheten har bara varit välkomna på somrarna, men enligt idrottsförvaltningen kan det ändras under Vällingbyhallens renovering.

– Vi tittar på möjligheten att öppna upp vissa tider för allmänheten. Inget är dock klart, säger Jenny Tirén Berg, kommunikationsansvarig.

Under renoveringarna fräschades omklädningsrum och omkringliggande ytor upp.

– Och vi har monterat belysning runt de gamla gymlokalerna, säger Lena Remaeus.

Blev året runt-bassäng 2015

I januari tömdes bassängen helt på vatten när tätskiktet skulle förbättras.

– Bassängen är nu även tempererad.

Nälstabadets stora utebassäng blev övertäckt med en mörk tältduk 2015 och har använts för simverksamhet året runt sedan dess.

Anläggningen har behövt stängas för upprustningar även tidigare. 2020 behövde akuta skador åtgärdas under sommaren sedan anläggningen vittrat sönder på sina håll och vatten läckt genom.

Vissa tider kan öppnas upp för allmänheten

Vad som händer med gymlokalerna som under 1991–2023 huserat privata gymaktörer är oklart. Staden sa upp det senaste gymmet 2022.

– Det är inte klart vilken verksamhet som ska in där, säger Lena Remaeus.