– Det kommer att ske under två helger, och med några körfält i taget, säger Ali Jalal, biträdande projektledare för Trafikverkets E4-flytt.

För att SL skulle kunna bygga ut Tvärbanan från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Kista och vidare till den nya slutstation i Helenelund behövde en passage under E4 byggas ut, både på bredden och på höjden.

Nya vägporten under E4, både bredare och högre än den gamla för att tvärbanan ska kunna komma fram hela vägen till Helenelund.

Nya vägporten under E4, både bredare och högre än den gamla för att tvärbanan ska kunna komma fram hela vägen till Helenelund.

Tomas Stark

–Vi har breddat passagen från 8 meter till 25–27 meter och även sänkt marknivån så att höjden under vägbron nu är 5,3 meter, säger Ali Jalal.

Kan bli köbildning

För att trafiken på E4 skulle kunna passera under byggtiden byggdes en tillfällig väg vid sidan av E4, men nu är det alltså dags att flytta trafiken tillbaka till vanliga E4 igen.

Här är den provisoriska vägporten som har använts medan den ordinarie porten under E4 har byggts om.

Här är den provisoriska vägporten som har använts medan den ordinarie porten under E4 har byggts om.

Tomas Stark

Trafikomläggningen sker i två etapper. Trafiken mot Arlanda läggs om första helgen i september och trafiken mot Stockholm läggs om helgen därpå.

– Räcken ska fixas. Och anslutningar. Och nya linjer ska målas. Vi jobbar mest på nätterna för att göra så liten trafikpåverkan som möjligt men det kan ändå bli lite köbildning på den här sträckan de kommande helgerna, säger Ali Jalal.