Ny front. Illustration över Hamnkvarteret som föreslås vid vattnet. Foto: Darcstudio

Nya stadsdelen vid Pampas kan stå klar 2026

Inom några år kan nya kvarter och en ny tunnelbaneuppgång växa fram norr om Pampas marina. "Äntligen", säger Pehr Granfalk (M). Oppositionen ger bakläxa.

  • Publicerad 19:15, 27 jun 2022

Det är inte så mycket kvar av Västra skogens skog

Planerna för Ekelund, ett sex hektar stort område från marinan och norrut, klarnar.

I måndags beslutades om samråd.

Det som föreslås är sju kvarter med 850 bostäder, två förskolor och lokaler för butik, restaurang och service. Höjden på husen föreslås bli 6-7 våningar.

– Äntligen kan vi omvandla en ganska oanvänd plats till ett vattennära bostadsområde, säger kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M).

I planen ingår även att öppna en ny tunnelbaneuppgång för Västra skogen.

I vilken ordning görs detta?

– Samtidigt. Vi räknar med att vi har bostäder på plats 2025-2026 och att vi då också kan öppna tunnelbaneuppgången, säger Pehr Granfalk.

Det här var ett vallöfte från Moderaterna redan 2018 – på håret att det infriades?

– Det tar ganska lång tid att planera för ett stort bostadsprojekt och komplicerad infrastruktur. Vi är glada att vi förhandlat fram en finansiering så att tillväxten betalar för uppgången, inte Solnas skattebetalare, säger Pehr Granfalk.

150 miljoner kronor har säkrats för uppgången genom ett avtal med byggaren HSB.

– Nu har vi också landat i en placering mitt i området. Västra skogen blir i praktiken en ny station och det kommer att skapas ett flöde och ett liv runt den. Att Solna nu inleder samråd är ett stort och viktigt steg, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

"Naggar på skogen"

I området som berörs ligger i dag gamla Arbetsmiljöverket, som ska rivas, industrilokaler, en parkering och i västra delen naturmark.

Träd behöver tas ned, men i detaljplanen står att det ska göras "minimalt intrång" i skogsområdet. Nya träd och gröna tak kompenserar, och det ska göras en insektsinventering.

Det duger inte, anser Socialdemokraterna som invänder mot placeringen av kvarter sju i väst.

– I en tät stad måste man våga bevara det gröna. Det är inte så mycket kvar av Västra skogens skog och den ska man inte nagga på. Här vill vi att de skissar om, säger oppositionsrådet Sara Kukka-Salam (S) som också betonar att en andel av bostäderna bör bli hyresrätter.

En annan miljöaspekt är det sjönära läget. Vissa hus hamnar närmre än 100 meter från vattnet och alltså inom strandskyddet.

Men då marken till stor del redan är ianspråktagen, resonerar staden, "saknas betydelse för strandskyddets syften".

Naturnära. Södra släntkvarteret föreslås byggas mot skogen. I vänstra hörnet skymtar nya tunnelbaneuppgången. Foto: Darcstudio

Vad händer här då?

Förslaget innehåller:

Sju kvarter med 850 bostäder, 20 000 kvadratmeter kontor, två förskolor (fyra-sex avdelningar), sociala lägenheter och parker.

Ny tunnelbaneuppgång centralt i det nya området.

Upprustad strandpromenad mellan Ekelundsbron och Huvudsta gård.

En bassäng vid marinan med flytande våtmark för rening av vatten till Ulvsundasjön.

Visa merVisa mindre