De flesta skadas lindrigt vid de 4000 trafikolyckorna som sker ett genomsnittligt år i Stockholm stad. Men både cyklister och gående riskerar mer än så – varje år omkommer i snitt nio personer i Stockholmstrafiken.

Flest olyckor på 50-vägar

Flest är olyckorna på gator där hastigheter upp till 50 kilometer i timmen är tillåtna. År 2026 ska den fartgränsen helt ha fasats ut i Stockholm, när hastigheten på alla huvudgator i alla stadsdelar sänks. 70-skyltar plockas också ner. I stället är det 30, 40 och 60 kilometer i timmen som ska gälla.

Det här är det absolut viktigaste för att radera dödstalen och minska olyckorna, enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP). Det slås också fast i stadens nya trafiksäkerhetsplan.

Tar tio år att täcka hela staden

Men arbetet med att sänka farten tar tid. Först tio år efter projektstarten 2016 kommer alla stadsdelar att ha fått nya hastigheter. Än så länge har staden bara betat av Hägersten, Spånga-Tensta och på Kungsholmen.

Går inte att jobba fortare

Enligt Daniel Helldén går det inte att forcera arbetet mer, att analysera tustentals gator och sätta in rätt åtgärder på rätt plats tar tid, menar han.

– Det är det största trafiksäkerhetsarbetet som har gjorts någonsin i Stockholm, men nu har vi kommit långt med analysarbetet och nu börjar den stora utrullningen i vår, i höst och nästa år. Så nu kommer det här att märkas i mycket större utsträckning, säger Daniel Helldén.

Gator byggs om

Just nu sätts nya skyltar upp i delar av Liljeholmen, Fruängen och Hässelby-Vällingby, ett arbete som ska hålla på fram till midsommar. Till hösten är det Norrmalms och Skärholmens tur.

Utöver omskyltning görs också en hel del fysiska förändringar i gatumiljön, som fartgupp och avsmalningar vid övergångsställen, för att bilisterna också ska tvingas bromsa in. Idag är det ungefär var fjärde trafikant som kör för fort.

Önskar fartkameror

Daniel Helldén hade därför önskat staden får rätt att sätta upp hastighetskameror på sina gator, något som idag bara görs på statliga vägar.

https://www.mitti.se/nyheter/fartkameror-satts-upp-i-farsta-bland-de-forsta-pa-kommunal-vag/lmsik!6886821/

– Här bromsar staten tyvärr och ger oss inte själva möjlighet att få övervaka det här, då är det fysiska åtgärder som behövs, säger Daniel Helldén.