Linje 873 får inte färre turer i december. Foto: Pekka Pääkkö

Nya bud om busstrafiken i Tyresö

SL föreslog tidigare i år att färre Tyresöbussar skulle stanna vid Gullmarsplan och fler vid Stockholms centralstation, med start i december. Så blir det inte. En nedläggningshotad linje får dessutom vara kvar.

  • Publicerad 15:49, 12 nov 2021

Region Stockholm tog i våras fram förslag på trafikförändringar inför nästa år. Förändringar föreslogs på nio linjer i Tyresö, som Mitt i Tyresö skrev om då.

Åtta av förslagen blir inte av, står det nu klart efter att frågan har varit uppe i regionens trafiknämnd.

En så kallad paketlösning var på förslag för sex av linjerna. Det skulle ha gett fler resor till Stockholms centralstation och färre till Gullmarsplan.

Kan bli av senare

Tre linjer som går till Vattugatan – 812C, 813C och 815C – övervägdes få turer också mellan rusningstiderna. Tre bussar som går till Gullmarsplan – 802, 873 och 875 – föreslogs gå med glesare trafik än i dag. Det skulle ge utrymme för annan trafik till Gullmarsplan, resonerade trafikförvaltningen.

– Det pågår byggarbeten på Vattugatan som påverkar framkomligheten för busstrafiken. Det gör att en lösning med fler bussar till centrala Stockholm i nuläget blir för störningskänslig, men det är möjligt att det kan återkomma som förslag i framtiden, skriver Elin Lindström, presskommunikatör i regionen, i ett mejl.

Vill ha kvar turtätheten

Vid bussterminalen väntar Tyresöbon Sindra Westling på buss 873 mot Gullmarsplan. Hon tycker att det är bra att förslaget att glesa ut trafiken mot Gullmarsplan inte blir verklighet nu.

– Det skulle vara jättedåligt om det gick färre bussar dit. Det är ju knutpunkten, säger hon.

På väg. Tyresöbon Sindra Westling ska ta buss 873 mot Gullmarsplan. "Jag brukar byta till tunnelbana, buss eller tvärbana där", säger hon. Foto: Pekka Pääkkö

Regionen föreslog också att linje 820 – mellan Trollbäcken och Skälsätra – skulle läggas ner "då den har lågt resande och otydligt uppgift", som det stod i underlaget.

Det mötte kritik av kommunen som anser att linjen visst har ett tydligt syfte lokalt i Fornudden och Trollbäcken, som Mitt i Tyresö har skrivit om.

När linjen skapades var den tänkt att gå på försök och sedan utredas, enligt Elin Lindström. Det ska den göras under nästa år och regionen ska tillsammans med kommunen "ta ställning kring hur vi ska gå vidare", skriver hon.

Ska linjen finnas kvar behöver den permanenta hållplatser.

En annan linje, 824, föreslogs få indraga avgångar nattetid, vilket inte heller blir verklighet i december.

Det finns alltid förslag som inte genomförs, poängterar Elin Lindström.

När förslagen togs fram i våras räknade regionens trafikförvaltning med att antalet resenärer skulle bli 80 procent jämfört ett normalår och därmed att biljettintäkterna skulle minska i samma omfattning.

De förslag som inte blir verklighet i december är framför allt sådana som hade kunnat bidra till besparingar, enligt Elin Lindström.

– Nu har vi inte haft de besparingsbehov som man befarade, skriver hon.

Tyresöbon Amanda Jussila ska ta bussen till tunnelbanan. "Fler bussar till centralen vore bra för mig som åker gratis buss med barnvagn. Då slipper jag betala tunnelbana från Gullmarsplan", säger hon. Foto: Pekka Pääkkö

En förändring – linje får nytt stopp

Linje 808, som går sträckan Gullmarsplan–Djurgårdsvägen, kommer att få ett nytt stopp för av- och påstigning vid hållplats Hanviken på Vendelsövägen i riktning mot Gullmarsplan. Detta "för att jämna ut belastningen på busslinjer som trafikerar stråket på Gudöbroleden".

Busslinjen kommer att gå samma sträcka som i dag.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre