Framtida lärmiljö. Området där den nya Broskolan är tänkt att få växa fram. Arkivbild. Foto: Niklas Loman

Nya Broskolan kommer kräva flera bullervallar

En ny Broskola kommer kräva flera bullervallar. Planområdet är där utöver klassad som åkermark av högsta kvalitet enligt länsstyrelsens betygsskala.

  • Publicerad 14:50, 26 mar 2021

För att komma till rätta med buller så kommer den nya skolan kräva ett antal bullervallar. Kommunen bedömmer att bullervallar behöver byggas längst med järnvägen, Enköpingsvägen och vid en del av Ginnlögs väg.

Av samrådshandlingarna framgår även att själva skolbyggnaden är tänkt att fungera som ett bullerskydd mot skolgården. Kommunen skriver: ”Skolbyggnaden skyddar skolgården från vägbuller från Ginnlögs väg. Skolbyggnaden måste därför byggas sammanhängande, utan öppningar för att riktvärden för buller ska uppnås på skolgården.”

Här är planen för en ny skola i Bro

Därutöver kommer ett antal utmaningar med det faktum att större delen av det aktuella planområdet är jordbruksmark – brukad åkermark. Enligt länsstyrelsens åkermarksgraderingsskala är marken inom planområdet klassad som en femma på en skala mellan 1-5.

I korthet har marken därmed mycket bra förutsättningar för att odlas. Att ta den här formen av mark i anspråk regleras i miljöbalken, där står att läsa att: ”För att kunna planlägga brukningsvärd åkermark för bebyggelse krävs att bebyggelsen behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen”. Samtidigt ska nämnda intressen inte kunna förverkligas någon annanstans.

Kommunen menar att man svarar upp mot dessa krav, och framhåller att flera alternativa platser har utretts för ändamålet. Dock så har man inte kunnat hitta lösningar där en annan placering uppfyller Boverkets riktvärden när det kommer till yta för skolgård.

Det här är coronaläget i Upplands-Bro just nu

✔ Så många bekräftade fall ✔ Antalet som fått vaccin I Upplands-Bro har den senaste veckan 102 nya bekräftade fall av covid-19 konstaterats.fredag 9/4 11:36

BLÅLJUS: Stöld och inbrott

Ständigt dessa stölder ur containrar på byggarbetsplatser. Nu har det hänt igen.torsdag 8/4 14:45