Idag finns tre barnavårdscentraler i Täby. Nu planerades det för en till, i Arninge.

– Det är jättepositivt eftersom Arninge inte har en vårdcentral på nära håll, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

Det är Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB som har fått godkänt att bedriva husläkarverksamhet. Förutom basal hemsjukvård kommer de att ha en barnavårdcentral.

Några Täbybor som Mitt i pratar med ser som positivt.

– Det är bra att vi tar hand om unga. Jag har inte upplevt lång väntetid till vårdcentralerna i kommunen, men samtidigt tror jag det är bra med en till vårdcentral, säger Amanda Ohlsson från Hägernäs.

Väntetiderna borde kortas, menar dock Aleksandra Ciemna, 23 som bor i Täby park.

– När man ringer och blir hänvisad till Danderyds sjukhus fast man till exempel bara har halsfluss så vore det bra om man kunde få en tidigare tid på vårdcentralen. Om en ny vårdcentral kan hjälpa till med det så vore det bra, säger hon.

För grannkommunerna

Irene Svenonius (M), gruppledare för Moderaterna i Region Stockholm säger att de den gångna mandatperioden sett en tillströmning av nya ansökningar för att öppna vårdcentraler.

Enligt henne är det också bra för grannkommunerna.

– Eftersom Arninge är en knutpunkt för fler norrortsbor så kommer detta gynna både Täbybor, men även de utanför kommunen, säger hon.

Kan öppna 2023

Avtalsutskottets, som ansvarar för att godkänna och teckna avtal med vårdgivare inom ramen för Region Stockholms vårdval, sammanträdde den 9 november 2022. Då klubbades beslutet att godkänna vårdcentralen enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningens förslag.

Troligtvis kommer den nya vårdcentralen kunna starta upp i början av 2023, men detta är ännu inte helt bestämt.

Tanken är att den nya vårdcentralen ska ligga på Saluvägen 1 i Arninge, alltså i den byggnad där Ica och Arningehälsan idag ligger.