Varannan svensk oroar sig för brottsligheten och en tredjedel känner sig otrygga när de går ut på kvällarna, visar BRÅ:s nationella trygghetsmätning.

– Samtidigt ser vi en stor vilja bland både unga och vuxna att agera för ökad trygghet där de bor. Vi skapar nu ett verktyg som kan kanalisera den kraften och inspirera folk att göra bra saker ihop, säger Kristin Nenzén, projektledare för den nya appen Action For Society

Action For Society är ett samarbete mellan ideella organisationer och tech-företag med statligt innovationsstöd. Appen är tänkt att spridas över hela Sverige – och så småningom vidare i världen.

Genom appen ska det bli enkelt att rapportera problem, föreslå förbättringar, hjälpa varandra i bostadsområdet och skapa nya aktiviteter som ökar tryggheten.

Först ut är Hökarängen, där en pilotversion har provkörts under höstmånaderna. Skolelever, lokala föreningar och andra invånare har hjälpt till med input. I slutet av januari tänds appen upp på riktigt och ska kunna användas i hela Stockholmsområdet.

– Just i Hökarängen är det inte särskilt otryggt. Men man har hört mycket om vad som händer i grannområdena, säger Mimi Pham som går i nian på Hökarängsskolan.

Hur skulle ni ha nytta av appen?

– Man kan se om det finns folk i närheten som man kan få sällskap med eller be om hjälp om man behöver, säger Mimi.

– Du kan också rapportera om du ser något som känns otryggt, komma med förslag och lägga upp egna aktiviteter, till exempel om du ska ut och jogga tillsammans med andra, tillägger hon.

Ett viktigt syfte, förklarar, projektledaren Kristin Nenzén, är att skolungdomar ska känna sig som del av ett sammanhang. Appen är ansluten till en trygghetscentral som slussar anmälningar vidare till rätt instans.

– Det kan vara en lägre tröskel att rapportera in via en app, om de ser drogförsäljning eller annat som skapar otrygghet, säger Kristin Nenzén.

Brottsstatistik från BRÅ

Appen tankar också automatiskt in aktuell brottsstatistik från BRÅ för det område där man befinner sig.

– Det är viktigt att det blir faktabaserat, så att man inte bara utgår från det man hör på sociala medier, säger Kristin Nenzén.

Verktyget har en öppen del som kan användas av alla i området. Dit hör en ”värmekarta” som visar med olika färgtoner var det finns många anslutna användare.

– Du får en notifikation om det finns någon i närheten som vill ha en gå-kompis eller taxisällskap. Då kan man svara ”jag är på väg”, berättar Kristin Nenzén.

Eleverna ser det som en viktig poäng att användarna måste logga in med bank-id.

– Då kan ingen låtsas att de är någon annan, säger Viktor Olsson Hall i nian.

Staffan Tapper, ordförande i Hökarängens företagarförening, är en av dem som engagerat sig för att öka tryggheten kring torget och tunnelbanan.

– Det här känns som en jätteintressant lösning, säger han.

Vad blir skillnaden?

– Jag tror att det här kan inkludera och aktivera ungdomar som tidigare stått utanför trygghetsarbetet. Nu kan de hitta en roll och vara med och påverka på ett helt nytt sätt, säger Staffan Tapper.

Redan idag finns en utbyggd samverkan kring tryggheten i Farsta, som Hökarängen tillhör. Polis, områdesvärdar, fältassistenter, ordningsvakter och nattvandrare träffas varje vecka.

– Med appen blir det lättare för dem att samverka digitalt med elever och skola, med föräldrar, arbetsgivare och andra medborgare. Fler kommer att kunna engagera sig vilket gör området tryggare, säger Kristin Nenzén.