Från en trist grusyta till en riktig park med gym, sittplatser och scen. När parken i Rågdalen är klar i vinter ska den ha förändrats rejält jämfört med hur den ser ut i dag.

Den nya aktivitetsparken är ett önskemål sprunget ur den medborgardialog som gjordes i Rågsved under 2020. Parken ska också öka tryggheten i området, hoppas projektledaren Denise Silveti Bustillos på exploateringskontoret.

– I flera sådana här dialoger har det kommit upp att man vill ha fler offentliga mötesplatser ute som är gratis. I dag är det en tråkig plats med dålig belysning som inte uppmuntrar till vistelse. Man ska kunna sitta och umgås. Det saknas också aktiviteter för äldre barn, säger hon.

Invånarnas konst

Rågsvedsborna har varit med och bidragit till parkens utformning. Under Rågsvedsdagen den 14 maj fick nämligen folk måla på ett jättestort pappersark, enligt det rymdtema som parken ska ha.

Bilderna kommer sedan att bli ett mönster som målas på asfalten i parken.

Varför låter ni folk vara med och måla?

– För att få mer delaktighet. Rågsved är en kreativ plats och känt för det, då vill vi ta vara på det, säger Denise Silveti Bustillos.

Men parken blir relativt tillfällig. Planen är att den ska stå färdig i december. Om tre, fyra år beräknas en ny detaljplan vara klar för området. Då kan parken byggas om eller rustas upp.

– Då kommer vi ha möjlighet att vidareutveckla parken och ta ett större grepp, säger Denise Silveti Bustillos.