Det beskrevs som ett citynära bad med flera pooler och stora trädäck, likt den populära badanläggningen som finns i Helsingfors, när projektet 2020 presenterades av den grönblå alliansen i Stadshuset med finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) i spetsen.

– Nu tar vi nästa steg mot ett förverkligande av en badanläggning både för stockholmarna och besökare, med 27-gradigt vatten och som är öppet alla dagar. Jag är en badkruka själv så jag ser fram emot att bada i varmt vatten, sade hon då.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-blir-stockholms-nya-utomhusbad-i-riddarfjarden/repufj!ZFMyrSd4p07ADQoiouyj5w/

Men alla var inte beredda att omfamna bassängplanerna.

Stadsmuseet var tidigt ute och kritiserade idén, bland annat då de ansåg att siktlinjerna skulle störas av poolerna.

Och tidigare i år kunde Mitt i berätta att Statens fastighetsverk (SFV) också ogillade projektet. En anledning som nämndes var att deras hyresgäster på Riddarholmen kunde störas.

https://www.mitti.se/nyheter/staten-sager-nej-till-utomhusbad-i-riddarfjarden/repvck!Uz9poTGW0hAf82lRB2r2w/

SFV valde därför att överklaga ärendet till mark- och miljödomstolen. Och nu kommer beskedet från Nacka tingsrätt, där mark- och miljödomstolen håller till.

"Inte tillräckligt konkreta"

Det blir ett nej till planerna. Anledningen är att domstolen bedömer ”att ett tioårigt bygglov för en flytande hamnbadanläggning vid Gamla Stan inte uppfyller kraven för tidsbegränsat bygglov”.

Byggherren, det finska bolaget Nordic Urban Oy, har uppgett att hamnbadet efter tio år skulle kunna flyttas till Stora Essingen för en permanent placering.

– Uppgifterna om det pågående detaljplanearbetet på Stora Essingen är inte tillräckligt konkreta för att det enligt lag och praxis ska anses finnas ett tillfälligt behov av hamnbadet i Gamla Stan, säger rådmannen Christoffer Sheats, i ett uttalande.

Ska överklaga beslutet

Domstolens beslut är både förvånande och tråkigt, menar Anna König Jerlmyr.

– Stockholm är byggt kring vatten och ett badhus mitt i stan skulle bli en fantastisk plats, både för stockholmare och turister. Tänk att få doppa fötterna i Riddarfjärden varma dagar som dessa.

I en tidigare intervju har Anna König Jerlmyr uppgett för Mitt i att man räknat med att hinna få en ny detaljplan antagen vid Stora Essingen tills dess att badet måste flytta.

Gör du fortfarande samma bedömning?

– Det är fortfarande vår förhoppning, men planprocesser kan vara svåra att bedöma, inte minst vid överprövningar som denna.

Men sista ordet behöver ändå inte vara sagt. Enligt Anna König Jerlmyr ska staden överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.

Vad händer om även de säger nej?

– Då hittar vi andra lösningar, på denna eller någon annan plats. Det måste gå att ta tillvara Stockholms fantastiska tillgång som stad byggd kring vatten.

https://www.mitti.se/nyheter/badet-i-riddarfjarden-drunknar-i-overklaganden/repvcE!gHxTLZ466hY3PT4QSEGxqQ/