Planområde etapp 1. En del sparas, annat rivs. "Ett problem med de här kontorshusen är att de är så djupa och att det är svårt att klara de dagsljuskrav som ställs på lägenheter", säger Per Jerling. Foto: Claudio Britos

Ny giv: Färre rivningar i Alviks strand

Planerna på att förvandla kontorsområdet Alviks strand till en brokig förlängning av innerstan har omarbetats. I det senaste förslaget bevaras fler befintliga byggnader och delar av planområdet utgår helt.

  • Publicerad 16:47, 22 okt 2021

För snart två år sedan godkändes start-PM för den första etappen i Alviks omdaning. Sedan dess har staden jobbat med att ta fram ett första planförslag som ska ut på samråd i december.

Den som har hängt med ett tag kommer att lägga märke till en del förändringar. Efter trafikanalyser och utredningar har tjänstemännen bland annat landat i att krympa planområdet.

– Hela delen "Tranebergsterassen" har utgått, alltså delen mellan Tranebergs strand och Drottningholmsvägen, säger Per Jerling, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

1 300 bostäder

Därmed kan idéer som att dra upp en gata mellan Alvik och Traneberg förpassas till arkivet. I stället avgränsas planområdet från och med nu av den bebyggelse som ligger i nivå med Salkhallen i norr, av tvärbanespåren i väster och vattnet i öster.

– Huvuddelen av bostadstillskottet är fortfarande kvar. Vi planerar för ungefär 1 300 bostäder i Alviks strand, säger Per Jerling.

Alvik östra. Etapp 1 enligt ursprungsförslaget innanför streckad linje. Flera ändringar har sedermera tillkommit i projektet. Foto: Stockholms stad

Men även för det geografiska område som fortfarande omfattas av bygget har han nya bud att komma med.

– En fråga som var väldigt stor i programsamrådet var rivning. Där fick vi också medskick från politiken om att se över om man kan behålla ytterligare byggnader.

SE BILDERNA: Så blir Alviks nya bostadskvarter

Enligt tidigare planer ska industrihistoriska byggnader som Barnängsfabriken, Laboratoriebyggnaden och Vita villan bevaras åt eftervärlden.

Till dessa sällar sig nu flera yngre kontorshus: dels båghuset närmast vattnet med den karaktäristiska Alviks strand-skylten, dels två röda tegelbyggnader i områdets norra del.

Båghuset. Foto: Alexander Kuronen

JM:s kontorsbyggnader. Foto: Alexander Kuronen

– Men man ska vara medveten om att den mesta delen kommer att tas bort och rivas för att kunna åstadkomma stadsmiljö med stadskvaliteter, säger Per Jerling.

Med det som målsättning, är denna lösning bättre eller sämre än ursprungsidén?

– Vi tror att det blir mycket bättre så klart, om vi lyckas behålla mer och inkorporera det i strukturen.

Kontorshusen som bevaras ska i huvudsak fortsätta användas som det, men i båghuset planeras det för smålägenheter.

Viktigt med hållbart

Enligt Per Jerling har hållbarhetsfrågan vägt särskilt tungt i diskussionen om hur många hus som ska skonas.

– Egentligen har det varit en större fråga än den kulturhistoriska. Den frågan har vuxit generellt också i hela staden.

Tror du att de som tycker att det är viktigt att bevara hus blir nöjda nu?

– Vi kommer alltid att få synpunkter vad vi än föreslår. Det är väldigt många aspekter som ska vägas in och jag tycker att vi har hittat en bra kompromiss eller avvägning för vad som är lämpligt.

Visionsskiss. Det nya stationstorget vid Alviks strand. Foto: Sweco

Alviks strand ska bli en ny stadsdel

Alviks strand utgör första etapp i programmet Alvik östra. Utöver 1 300 bostäder planeras det för tre förskolor, en grundskola och ett nytt torg uppe vid Alviks strands tvärbanestation.

Dessutom finns kontor, lokaler för centrumändamål, ny idrottshall samt en strandpark längs med vattnet med i beräkningarna.

Planförslaget ska ut på remiss i december. Därefter är granskning planerad till hösten 2022 och antagande någon gång 2023.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Hus som bevaras enligt förslaget

Fabriken

Laboratoriet

Vita villan

Chaufförsvillan

Båghuset närmast vattnet

JM:s två kontorsbyggnader längst i norr

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre