Jordbro gravfält är en av de kulturmiljöer som kommer att beskrivas i boken. Foto: Mostphotos

Ny bok ska ge tips om kulturmiljöer i Haninge

Haninge kommun håller på att ta fram en bok om kommunens kulturmiljöer. Den ska visa den stora rikedom av skiftande kulturmiljöer Haninge har att erbjuda.

  • Publicerad 13:50, 1 jul 2021

Boken ska vända sig till Haningebor och andra intresserade. Bland annat kommer skeppsvraken utanför Dalarö beskrivas liksom Jordbro gravfält – bägge av riksintresse.

Boken blir en fotobok som ska locka till besök, inte en guide och detaljerad vägvisare. Kommunens ambition är att boken ska var klar till årsskiftet.