Efter många turer presenterades förra hösten förslaget om att placera det nya kommunhuset vid Paradistorget intill Huddinge centrum. Här ska även byggas ett nytt huvudbibliotek.

Kommunens förvaltningar ska flytta in i den befintliga byggnaden där Sjödalsgymnasiet och vårdcentralen huserar i dag, och som ska byggas på med två våningar. Huset byggs ihop med det nya biblioteket som är placerat på den nuvarande parkeringsplatsen. Framför byggnaderna blir det ett torg. Fram till 20 januari går det att tycka till om planen, som är ute på granskning.

Visionen är att skapa en ny mötesplats för kultur och demokrati. Det ska vara ett flexibelt hus där ytor som inte används kan avgränsas och hyras ut. I entrén ska det finnas ett kafé för medarbetare och besökare.

– Det kommer att bli väldigt inkluderande och lätt att mötas och träffas. Nu är vi utspridda på många platser, vilket försvårar både för oss som jobbar och för dem som ska besöka oss, säger Carina Eivinsson Ahlberg, projektledare.

Kommunens förvaltningar är i dag utspridda i 42 lokaler runt om i kommunen. Även om investeringen beräknas till nära en miljard kronor, räknar man med att minska kostnaderna på sikt genom att samla alla verksamheter på en plats.

Tillbyggnad. Nuvarande Sjödalsgymnasiet ska byggas till. Kommunens verksamheter sitter i dag på 42 håll, men nu ska alla samlas under samma tak.

Tillbyggnad. Nuvarande Sjödalsgymnasiet ska byggas till. Kommunens verksamheter sitter i dag på 42 håll, men nu ska alla samlas under samma tak.

Angie Gray

Inte klart vart vårdcentralen ska flytta

Men det här verkar inte riktigt ha nått ut till invånarna.

Varför det behövs ett nytt kommunhus var en av de vanligaste frågorna som kom in under samrådet förra året.

– Ja, det var den vanligaste frågan som kom in. Känslan var att det nästan upplevs som lite provocerande att kommunen ska bygga det här till sig själv. Många av synpunkterna handlade om just behovet, trots att vi försökt tydliggöra alla positiva effekter som vi bedömer att hela projektet kommer föra med sig, säger Albin Lindeskär, planarkitekt på kommunen.

Kommunen har hållit ett samrådsmöte och informerar om projektet på hemsidan.

– Olika personer är olika mottagliga vid olika tidpunkter. Vi upplever att vi har informerat om varför det sker på hemsidan. Men det är ett ständigt pågående arbete och vi kommer att fortsätta att informera, säger Carina Eivinsson Ahlberg.

En del är oroliga över att vårdcentralen kommer att behöva flytta. Ännu är det inte klart var den hamnar.

– Vi utvärderar olika alternativ just nu, men ingenting är klart. Vi jobbar med att hitta en bra och lättillgänglig lösning, säger Carina Eivinsson Ahlberg.

Det är heller inte klart än vad som ska hända med det nuvarande kommunhuset och biblioteket.

Kommunfullmäktige väntas klubba detaljplanen under våren. Om allt går som tänkt ska det vara klart 2027.